grottor

Grottor

Umeås grottor är alla utformade i det svenska urberget. Här består berggrunden av två miljarder år gamla gnejser och något yngre graniter. Vissa grottor har bildats som strandgrottor vid gamla strandlinjer, när Umetrakten höjde sig efter inlandsisens tyngd för mindre än tiotusen år sedan. Andra grottor har bildats genom våldsamma jordbävningar som skakade området just när inlandsisen började smälta av i Umetrakten.
Mer information

Beställ småskrifter

Småskrifter om grottor

Informationsblad

Om grottkrypning i Umeå

Bra länkar

Naturvårdsverket om allemansrätten

Sveriges Speleologförbundas

Sidan uppdaterad 2013-09-18 av Jimmie Schmoranz Kommunikation
Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Mejl, telefon och
andra kontaktvägar

Pressrum

Snabblänkar

Sök på umea.se/kommun

Dela
Europas kulturhuvudstad 2014, Sveriges Arkitekters planpris 2012, Årets barnkommun 2012, 2010 års internationella världspris för innovativ fritid, Årets Ungdomskommun 2008, Årets Tillväxtkommun 2008, Sveriges IT-kommun 2007-2008, Guldlänken 2008, Sveriges Kvalitetskommun 2005-2007, Sveriges bästa studentstad 2006 och Årets konstkommun 2005-2006!