Startsida Umeå kommun

Lärplattformen Lärum

Inloggning för personal inom utbildning

Skola24 frånvaro

(grundskola, gymnasiet)


Inloggning för elever

Skola24 schema

(grundskola, gymnasiet)


Inloggning för vårdnadshavare

Skola24 frånvaro

(grundskola, gymnasiet)


Nyheter

Driftsinfo

2017-12-11

Androidanvändare och som använder appen Tieto Edu:

Senaste versionen av Chrome orsakar fel vid inloggning. Drabbade användare är de som använder Android version 5.0 och uppåt och har uppdaterat till version 63 av Chrome (eller senaste WebView). Felet är anmält till Google av leverantör.

2017-12-07

Just nu är det problem i den tekniska miljön. Det gör att barn kan saknas i vyn för vissa vårdnadshavare och även veckoplanens vy kan visa felmeddelande i vissa fall. Tieto felsöker och vi hoppas att problemet är löst inom kort.

Sidan har granskats 2017-12-11

Sidans kortadress: www.umea.se/larum

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.