Tillsammans för ett grönare Umeå

Årstidernas park

Umeå förändras och ska fortsätta att växa hållbart. Vi vill att staden ska utvecklas till en än mer attraktiv plats att leva och verka i. I Umeå är både invånare och företagare miljömedvetna, och det finns massor av vilja och engagemang. Var för sig har vi kommit långt, men det finns mycket kvar att göra. Därför vill vi, tillsammans, samla alla krafter i arbetet att skapa ett grönare Umeå – för alla.

Sidan uppdaterad: 2017-05-17