In English
In English
In English

Vi arbetar långsiktigt med smarta hållbara lösningar

Bostaden är Umeås största aktör på hyresmarknaden och hyr ut både studentbostäder, vanliga hyreslägenheter och lokaler.

För oss är det viktigt att våra hyresgäster känner sig trygga, får professionell service utöver det förväntade och ett boende med omtanke om miljön. Vårt långsiktigt hållbara byggande och vår professionella förvaltning ska ge det bästa boendealternativet i Umeå kommun - socialt, ekonomiskt och ekologiskt!

Miljön i fokus

I juni 2008 sjösatte vi vårt stora miljöprojekt — som går under namnet Miljöfokus 2016. I projektet genomför vi förbättringar inom områdena energiförbrukning, sophantering, byggande och material, transporter samt kunskap och engagemang. Dessa delprojekt samlas till en helhet som minskar vår belastning på miljön. Vår verksamhet bygger på ett kretsloppstänkande. Miljömedvetandet bland anställda och våra kunder ska öka genom kompetensutveckling, kunskapsspridning och delaktighet. Till våra leverantörer ställer vi tydliga krav på miljöanpassningar.

Hållbara Ålidhem - renovering och nybyggnation

Hållbara Ålidhem är ett unikt pilotprojekt för hållbar stadsutveckling som bland annat innebär sociala, tekniska, miljömässiga och ekonomiska förändringar. Den övergripande målsättningen med projektet är att minska energianvändningen kraftigt i detta miljonprogramsområde, och samtidigt skapa en trivsammare och tryggare miljö. De största förändringarna kommer att märkas på Matematikgränd och Geografigränd.

I området renoveras 400 lägenheter som ingår i det så kallade miljonprogrammet och som byggdes 1971. I samband med att husen byggs om med platta tak genomförs även insatser för att sänka de höga energiförbrukningsnivåerna i dessa hus. Detta projekt följs noggrant i ett samarbete med Umeå universitet, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik. Mätdata samlas in från både ett pilothus, ett referenshus och i de fortsatta ombyggnadsetapperna.
I pilothuset har en halvering av energiförbrukningen åstadkommits bland annat genom mer isolering, nytt värmesystem, nya energieffektiva fönster och solceller på taket.

Solceller på taken

Inom projektet Hållbara Ålidhem samarbetar Bostaden, Umeå Energi och Umeå kommun. Som en del av projektet monteras solceller på taken till Matematikgränd och Geografigränd. När hela anläggningen står färdig år 2014 ska 2 800 kvadratmeter solceller finnas på plats på Ålidhem.

Matematikgränd 9 är först ut med solceller på taket. Ytan på solcellerna är 127 kvadratmeter och de ligger i västerläge. De har producerat fem gånger så mycket el som förbrukats som fastighetsel. Husen som nu står på tur att få solceller på taken kräver dock större elförbrukning än solcellerna beräknas producera.

Sammanlagt 12 hus på Matematikgränd kommer att få solceller på taken i samband med att de renoveras åren 2012—2014. De beräknas producera cirka 280 000 kWh/år totalt.
På nya Geografigränd kommer ett av husen att ha 135 kvadratmeter solceller i söderläge, vilka beräknas ge 12 000 kWh/år. Solcellerna på Geografigränd 2 ("Nya Geografigränd") kommer att förse den gemensamma mötesplatsen Vinterträdgården med elström, dock inte för uppvärmning.

Energisnålt på Nya Geografigränd

På Geografigränd 2 kommer fyra nya hus att stå klara under 2012. Ljusinsläppet är stort. Alla lägenheter har balkong eller uteplats. På varje våning finns dessutom gemensamma uteplatser och den gemensamma mötesplatsen i Vinterträdgården. Allt är byggt med hållbarhetstanken i fokus.

Bostadens lägenheter på nya Geografigränd värms upp av fjärrvärme och värmeåtervinning. Värmeåtervinningen fås när ett fläktsystem tar upp all värme som alstras i lägenheterna via kroppsvärme, elektriska apparater solinstrålning med mera.

Fasaderna består av rött tegel och vita fibercementskivor, beständiga och naturvänliga material, i det närmaste underhållsfria. De keramiska golven är valda med tanke på miljön, eftersom de inte behöver bytas ut, som till exempel plastgolv.

Vatten och hushållsel ingår inte i hyran. För att ge möjlighet att påverka miljön - och boendekostnaden finns en display i hallen (Echolog) i varje lägenhet. Den visar hyresgästens dagliga förbrukning av el, varm- och kallvatten men även rumstemperatur och väderprognos. Även på hyresavin syns den egna förbrukningen av el och vatten.

Även tvättstugorna är miljöanpassade. Vi har valt tvättutrustning med absolut lägst vatten- och elförbrukning. Dessutom har de automatisk dosering av tvätt- och sköljmedel för att undvika överdosering.

Inglasad vinterträdgård — en alldeles speciell mötesplats

I samband med att vi bygger nytt på Geografigränd byggs också en inglasad vinterträdgård som står klar i september 2012. Den ska fungera som kvarterets mötesplats året runt. Vinterträdgården blir cirka 150 kvadratmeter med plats för 40-50 sittande gäster. Den får ett slitstarkt golv i skiffer, bullerdämpande väggar och tak i glespanel av furu och gran.

Med designhögskolans idéer som grund kommer den bland annat att innehålla ett fullt utrustat kök, kaffeautomat samt bord och stolar men även flyttbara växter. Huset kommer vara utrustat med tv, projektor, tre olika nedfällbara dukar som kommer att kunna visa bildspel (tre likadana eller tre olika samtidigt), ljudanläggning och mörkläggningsutrustning samt hörselslinga. Under den ljusa perioden kommer all strömförsörjning att ske via solceller.
Visningar av miljöprojekt och miljöteknik inom olika områden kan göras här inom ramen för Technical Visits.  

Läs mer om Bostaden på http://www.bostaden.umea.se/

Nu finns en film om Bostadens projekt Hållbara Ålidhem även tillgänglig på youtube. Se den här.

Dela