Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Aktuella offentliga upphandlingar

Umeå kommun

Upphandlingsbyrån är en central enhet som sköter Umeå kommuns upphandlingar. Kommunen har en decentraliserad organisation med många inköpsbehöriga. Under ett år köper Umeå kommun varor, tjänster och entreprenader för cirka 1,4 miljarder kronor.
Umeå kommuns upphandlingsbyrå

 

Aktuella upphandlingar Umeå kommun

Umeå universitet

De tillhandahåller expertkunskap inom samtliga upphandlingsformer och sköter universitetets upphandling av varor och tjänster, samt alla ramavtalsupphandlingar.
Umeå universitets upphandlingsenhet


Västerbottens läns landsting

Avdelningen Upphandling och Juridik genomför upphandlingar på uppdrag av landstingets ledning för landstingets verksamheter. Avdelningen genomför i nära samarbete med landstingets verksamheter upphandling av varor, tjänster och medicinteknisk utrustning.
VLL upphandling

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag