Finansiering

Tillväxtens livsluft är ett kreativt klimat. Men det behövs också riskvilligt investeringskapital. Här följer några exempel på vart du kan vända dig.

Ackrainvest

Ackrainvest är ett riskkapitalbolag som ägs till lika delar av AC Invest AB och Skellefteå Kraft AB.

Almi företagspartner

Almi företagspartner arbetar med rådgivning, finansiering med mera till små och medelstora företag i regionen, på uppdrag av stat, landsting och kommuner.

Consultor

Consultor är ett kunskapsföretag med inriktning på affärs- och organisationsutveckling. Har bland annat bistått företag vid etableringar i Norrland.

EU finansierade projekt

Kontakta Näringslivsservice i Umeå kommun så får du hjälp vidare.

Har du mer allmänna frågor om EU, vänd dig till Europa direkt Västerbotten.

Läs mer om EU:s strukturfonder.

Exportkreditnämnden

Exportkreditnämnden garanterar företag och banker betalning vid export.

Industrifonden

Industrifonden investerar i små och medelstora svenska bolag med potential att växa på en internationell marknad.

Innovationsbron

Innovationsbron, finansierad av teknikbrostiftelserna, Vinnova och Industrifonden, stödjer samarbete mellan företag och universitet samt kommersialisering av forskningsresultat.

Länsstyrelsen

Länstyrelsen ger information om företagsstöd.

Norrlandsfonden

Norrlandsfonden är ett riskkapitalbolag inriktat på små och medelstora företag i Norrland.

Svenska riskkapitalföreningen

Svenska riskkapitalföreningen är en obunden, ideell intresseförening för företag och personer som är aktiva i den svenska riskkapitalbranschen.

Tillväxtverket

Tillväxtverket beslutar om bland annat transportbidraget. Transportbidraget är ett regionalt företagsstöd som syftar till ökad tillväxt och en balanserad regional utveckling.

Kontakt

Karin Björk
företagslots
090-16 16 88
070-653 16 88
mejl

Vill du bli uppringd?

Lämna namn och telefonnummer så kontaktar företagslotsen dig så snart som möjligt.Multiple selection

Feedback

Dela
Sidan uppdaterad 2015-04-22 av Niclas Skoglund Kommunikation
Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Mejl, telefon och
andra kontaktvägar

Pressrum

Snabblänkar
Europas kulturhuvudstad 2014, Sveriges Arkitekters planpris 2012, Årets barnkommun 2012, 2010 års internationella världspris för innovativ fritid, Årets Ungdomskommun 2008, Årets Tillväxtkommun 2008, Sveriges IT-kommun 2007-2008, Guldlänken 2008, Sveriges Kvalitetskommun 2005-2007, Sveriges bästa studentstad 2006 och Årets konstkommun 2005-2006!