Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida
Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Tack alla som på olika sätt har medverkat till en fantastisk SSA-rikskonferens i Umeå!

Via nedanstående länk finns material från föreläsningar och semiarier.

Länk till presentationer

 

Program

Program för nerladdning (pdf)

Onsdag 13 april

Lokal: Vävenscenen

09.00 - Registrering, kaffe med smörgås

10.00 - Välkommen
Jonas Jonsson, Stadsdirektör Umeå kommun
Karina Folkesson, Regionchef Svenskt Näringsliv
Annelie Fredriksson, projektledare SSA Umeå 2016

10.20-11.00 - Samverkan mellan skola och arbetsliv, idag och i framtiden
Roger Mörtvik, Statssekreterare Utbildningsdepartementet till gymnasie- och kunskapslyftsministern. Läs mer om Rogers föredrag här.

11.05-11.45 - Vikten av förebilder
Karolina Broman, Lärarutbildare och forskare vid Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik. Läs mer om Karolinas föredrag här.

11.45-12.00 - Paus

12.00-12.30 - Fortsatt satsning på stärkt studie- och yrkesvägledning
Mikaela Zelmerlööw, Skolverket. Läs mer om Mikaelas föredrag här.

12.30-12.45 - Reflektion

12.45-13.45 - Lunch

13.45-14.25 - Samhällets behov av kompetens
Åsa Fällman & Carina Lindberg, Näringslivsutvecklare/Projektledare, Näringslivsservice Umeå kommun. Läs mer om Åsas och Carinas föredrag här
.

14.30-15.10 - Vårt digitala liv
Mikael Hansson, Redaktör & kommunikatör, InfoTech Umeå/Umeå universitet. Läs mer om Mikaels föredrag här
.

15.10-15.30 - Reflektion

15.30-16.00 - Fika med frukt

16.00-16.40 - I huvudet på läraren
Johan Alm, Lärare inom Handel/Kontor – lärling, Vuxenutbildningen Umeå kommun. Läs mer om Johans föredrag här.

16.45-17.00 - Sammanfattning av den första dagen
Katarina Sjöström & Per-Daniel Liljegren, moderatorer.

19.00 - Middag, Äpplet i Umeå Folkets Hus

Torsdag 14 april

Lokal: Vävenscenen

08.15-10.00 - Seminarieprogram (Lokal: P5)

10.00-10.30 - Fikapaus

10.30-11.10 - Samverkan i grundskolan - Destination jobb
Olof Dahlberg, kommunikatör, Örnsköldsviks kommun. Läs mer om Olofs föredrag här.

11.15-12.00 - Svenska regioner i omvandling - Människor och kunskap i fokus
Lars Westin, Professor vid Centrum för regionalvetenskap (CERUM) Umeå universitet. Läs mer om Lars föredrag här.

12.00-12.30 - Sammanfattning och slutord

12.30 - Lunch

Anmäl dig idag

Din anmälan är bindande efter att bekräftelse skickats. Om du får förhinder kan du överlåta din plats till annan deltagare utan avgift.

Boka ditt deltagande på konferensen redan idag.Din anmälan är bindande efter att bekräftelse skickats. Om du får förhinder kan du överlåta din plats till annan deltagare utan avgift.

Vad vill SSA konferensen i Umeå bidra med?

Globalisering, urbanisering samt demografisk och teknisk utveckling innebär stora möjligheter och utmaningar i ett föränderligt samhälle. En fungerande kompetensförsörjning är grunden för tillväxt och utveckling hos företag och offentlig sektor.

Genom att ta tillvara kompetenser och förmågor hos hela befolkningen, genom att attrahera kompetenser och genom en bra matchning mellan arbetsmarknadens behov och utbud skapas goda förutsättningar för en hållbar tillväxt på kort och lång sikt, vilket är en av ledstjärnorna i EU:s tillväxtstrategi.

Ett brett samarbete och samhandling på alla samhällsnivåer mellan utbildningsanordnare, näringsliv och offentlig sektor kommer att krävas för att möta de utmaningar som väntar. SSA konferensen i Umeå vill bidra i detta arbete genom att lyfta stöd, utmaningar och möjligheter kring samverkan mellan skola och arbetsliv.

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag