Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida
Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Tillväxtalliansen

- ett partnerskap för tillväxt och utveckling i Umeåregionen


Umeås roll som tillväxtmotor i norra Sverige ska stärkas ytterligare. Om detta är näringslivet, Umeåregionens kommuner, Västerbottens läns landsting och Umeå universitet överens. Tillväxtalliansen — ett partnerskap för samverkan i tillväxt- och utvecklingsfrågor har fått en ny styrgrupp, en ny strategi och bredare sammansättning.

Tillväxtalliansen består av näringslivet, Umeåregionens kommuner, Umeå universitet och Västerbottens läns landsting — och har existerat sedan år 2002. De första åren har fokus legat på att göra Umeåregionen intressant, uppmärksammad och attraktiv för investerare och kompetent arbetskraft. Nu går arbetet in i en ny spännande fas och Tillväxtalliansen har därför fått en utökad medverkan från näringslivet. Nio av tretton medlemmar i den nya styrgruppen kommer från näringslivet. Styrgruppen är överens om huvuddragen i den framtida tillväxt- och utvecklingsstrategin.

Tillväxtalliansens roll

 • Att utgöra ett partnerskap och forum för dialog i Umeåregionen när det gäller tillväxt- och utvecklingsfrågor
 • Att stimulera till samarbete och samordna aktiviteter och agerande för att stärka Umeåregionens konkurrenskraft och utvecklingsförutsättningar
 • Att skapa en gemensam agenda och föreslå gemensamma prioriterade samarbetsfrågor
 • Att styrgruppens sammansättning skall skapa tyngd, legitimitet och förankring i regionen för samarbetet i tillväxt- och utvecklingsfrågor

Den gemensamma agendan utgår från:

 • Hur skapar vi förutsättningar för en fortsatt tillväxt i den privata sektorn?
 • Hur tillvaratar vi och bygger en infrastruktur som främjar tillväxten?
 • Hur ska universiteten stärka sin konkurrenskraft och öka samverkan med näringslivet?
 • Hur blir vi mer kända och attraktiva för investerare, inflyttare, studenter och forskare?
 • Vilka starka, externa allianser behöver Umeåregionen för sin utveckling?

Prioriterade samverkansfrågor

 • Marknadsföring och profilering
 • Universiteten som tillväxtresurs för näringslivet
 • Infrastruktursatsningar för att stärka regionens konkurrenskraft
 • Regionutveckling och Umeås roll som tillväxtfaktor i norra Sverige

Ledamöter i Tillväxtalliansens styrgrupp

Lars Stenlund, Handelskammaren, Vitec, ordförande
Lennart Holmlund, Umeå kommun
Ewa-May Karlsson, Vindelns kommun
Erik Bergkvist, Region Västerbotten
Lena Gustafsson, Umeå universitet
Thor Persson, Volvo Lastvagnar
Bengt-Ove Lindgren, Umeå Airport
Pär Lärkeryd, Norra Skogsägarna
Maria Hedblom, Företagarna
Eva Nygren, Trafikverket
Thomas Johansson, Norrporten
Ulf Ejelöv, Swedbank
Jonas Jonsson, Umeå kommun
Susanne Österström Dahlqvist, Teknikhuset
Roland Carlsson, Näringslivschef (verkställande)

För mer information kontakta:

Roland Carlsson
näringslivschef
Umeå kommun
090-16 32 10
070- 578 65 50
mejl

Samverkan mellan näringslivet och universiteten - en viktig framgångsfaktor

Tillväxtalliansens 6 utfästelser:
1. Lärare och forskare ska besöka regionens företag
2. Studenter ska känna till regionens näringsliv
3. Näringslivet ska vara närvarande på universiteten
4. Universiteten ska vara närvarande i näringslivet
5. Ett starkt innovationssystem stärker företagen
6. Fler forskarutbildade till företagen

Läs mer >>

Näringslivet

s vision 2020

"I den attraktiva staden Umeå förenas kompetens, kommunikation och entreprenörskap till global konkurrenskraft och hållbar tillväxt"

Läs hela visionen

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag