Startsida Umeå kommun
Lyftkranar Umeå

Näringsliv

Näringsliv är Umeå kommuns operativa organ för näringslivsutveckling och tillväxt. Verksamheten bedrivs i nära samarbete med det lokala och regionala näringslivet och dess organisationer, universiteten och andra offentliga aktörer. I verksamheten ingår att initiera och stödja åtgärder som främjar utveckling och förnyelse av näringslivet generellt och inom specifika profilområden.

Näringsliv utgör den naturliga länken mellan kommunen och näringslivet. Inom kommunen svarar avdelningen för att bevaka och företräda näringslivets intressen rörande kommunikationer och annan infrastruktur.

Umeå kommun Näringsliv ansvarar även för kommunens externa marknads­föring för att brett bygga kunskap om Umeå och för att attrahera investerare, studenter, kompetent arbetskraft och besökare.

Visit Umeå turistcenter, Umeå kommuns turistbyråverksamhet, är också en del av Umeå kommun Näringsliv.

Läs mer om Visit Umeå turistcenter

Vad gör vi på Näringsliv?

Vår verksamhet är mångfacetterad och sker till stor del i partnerskap med det lokala näringslivet och universiteten. Vi har en handlingsplan som sätter upp ramarna för vår verksamhet:

Handlingsplan för Näringsliv (pdf)

Utvecklingsanslaget

Den kommunala medfinansieringen av projekt sker ofta via kommunstyrelsens utvecklingsanslag. Näringsliv handlägger och ansvarar för de projekt som går upp till kommunstyrelsen för beslut.

Läs mer om Utvecklingsanslaget

Projekt och aktiviteter

Här listar vi ett urval av de projekt och aktiviteter som sker i Näringslivs regi, projekt som har initierats av Näringsliv men i dag sker i andras regi eller projekt som vi är finansiärer till och som finns till följd av engagemang och initiativ från vår verksamhet.

Umeågalan

Umeågalan

Umeågalan är entreprenörskapets mötesplats och ett tillfälle att hylla och fira näringslivet i Umeå. Umeågalan intiterades och drevs under de första åren av personalen på Umeå näringsliv, men sedan ett antal år tillbaka är eventbyrån Heja producenter av Umeågalan, men med Umeå kommun som den största finansiären.

Läs mer på Umeågalans webbplats

Uminova Innovation

Uminova Innovation

Uminova Innovation är en av Sveriges främsta inkubatorer och utvald till Vinnovas Excellence­program. De finns till för människor som vill bygga tillväxtbolag. Näringsliv var med och grundade Uminova Innovation och Umeå kommun är än idag delägare i verksamheten.

Läs mer på Uminova Innovations webbplats

BIC Factory

Uminova eXpression

Uminova eXpression AB bedriver en test- och utvecklingsplattform som stödjer utveckling av idéer, innovationer, tjänstebaserade affärsidéer samt kunskapsintensiva företag inom kulturella, konst­närliga och kreativa näringar i tidiga skeden. Näringsliv var med och initierade Uminova eXpression och Umeå kommun är ägare av verksamheten tillsammans med Umeå universitet.

Läs mer på Uminova eXpressions webbplats

Umeå Fashion Week

Umeå Möter Upp

Umeå Möter Upp tar med sig några av de bästa sakerna Umeåregionen har att komma med, åker runt i Sverige och låter de som bor och arbetar där vi kommer fylla på med äkta Umeåstämning för en kväll. Näringsliv är initativtagare till Umeå Möter Upp och finansierar och arrangerar träffarna till­sammans med Umeå universitet.

Läs mer på Umeå Möter Upps webbplats.

BIC Factory

BIC Factory

BIC Factory är en företags­inkubator för unga företagare. Sedan starten 1998 har 85 företag startat upp sin verksamhet inom ramen för BIC och över 150 unga entreprenörer har fått jobb. Under 2012 omsatte 25 utflyttade företag 233 miljoner tillsammans. Näringsliv initierade och startade upp verksamheten och Umeå kommun är än idag en av de största finansiärerna till BIC Factory

Läs mer på BIC Factory webbplats

Umeå Fashion Week

Morgonpasset

Morgonpasset är ett forum för korsbefruktning som oftast anordnas första torsdagen varje månad. Varje gång samlas 100-120 deltagare från det lokala näringslivet och lyssnar på spännande människor som pratar om högaktuella ämnen. Det är ett perfekt fourm för mingel, kontaktskapande och kunskaps­inhämtning. Näringsliv är huvud­finansiär och driver Morgonpasset.

Läs mer på Morgonpassets webbplats.

Biotech Umeå

BioTech Umeå

BioTech Umeå skapar aktiviteter och möjligheter för forskare och bioteknikföretag i regionen och marknadsför Umeåbaserad forskning och företag inom bioteknik/life science. BioTech Umeå initierades utav Näringsliv och Umeå kommun är fortfarande en stor medfinansiär.

Läs mer på BioTech Umeås webbplats

Ung Företagsamhet Västerbotten

Ung Företagsamhet Västerbotten

Genom Ung Företagsamhet får ungdomar driva egna företag som bygger på ungdomars egna affärs­idéer med verkliga varor och tjänster. Näringsliv har aktivt varit medverkat till att Ung Företag­samhet har etablerats vid Umeås gymnasieskolor och Umeå kommun är en av finansiärerna till verksamheten.

Läs mer på Ung Företagsamhets webbplats

InfoTech Umeå

InfoTech Umeå

InfoTech Umeå är en strategisk satsning inom Uminova Innovation för att marknadsföra och utveckla innovationsmiljön för IT i regionen. Näringsliv var med och initierade satsningen och Umeå kommun är en av projektets finansiärer.

Läs mer om på InfoTech Umeås webbplats

EntreprenörCentrum

Handelsgalan

Handeln är en av Umeås viktigaste branscher med över 3000 anställda i fler än 600 företag. Det är för att hylla och uppmärksamma alla dessa som vi Handelsgalan Umeå arrangeras! Umeå kommun Näringsliv är galans största finansiär och arbetar aktivt med förberedelserna och genom­förandet av galan.

Krenova

Make IT

IT-branschen i Umeå är stor och växande och har ett stort behov av kvalificerad arbetskraft. Näringsliv och några av Umeås största IT-företag genomför därför kontinuerligt ett antal aktiviteter för att öka teknik- och IT-intresset bland Umeås ungdomar.

Läs mer om Make IT

Räkmacka

Räkmacka

Räkmacka är ett projekt som syftar till att visa upp spännande företag och yrken i Umeåregionen för Umeås studenter och knyta näringslivet och studenterna närmare varandra.
Umeå näringsliv projektleder Räkmacka och driver projektet tillsammans med studentkårerna, Örnsköldsviks kommun och universitet. Umeå kommun står för en stor del av finansieringen.

Kontakt

Näringsliv
901 84 Umeå

Besöksadress:
Kuben, Stadshuset
Skolgatan 31A

Personal

Vill ni få besök av oss?

Vi på Näringsliv genomför kontinuerligt besök hos kommunens företag för att se på vilket sätt vi kan hjälpa er i er verksamhet.

Vill ni få besök av oss?
Kontakta någon av oss så diskuterar vi det i detalj!

Mer information

Umeå kommun Näringsliv är kvalitetscertifierad enligt ISO 9001.

Kvalitetsdeklaration (pdf)

Sidan har granskats 2018-08-03

Sidans kortadress: www.umea.se/naringslivsservice

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.