Bild på landsväg

Färdtjänst/särskild kollektivtrafik

Färdtjänst är en egen process inom Gator och parker, Umeå kommun.

Vår verksamhet leds politiskt av Tekniska nämnden.

Läs mer om vår verksamhet.

Kontaktuppgifter:

Telefon: 090-16 10 14
Telefontid: kl. 08.30-09.30, 10.00-12.00
Telia texttelefon: 901 60
E-post:fardtjansten@umea.se

Färdtjänstens besöksadress är:
Samhällsbyggnadskontoret/Färdtjänst, annexet (ingång från Hovrättsgatan), Skolgatan 31 A, 901 84 Umeå

Färdtjänstens postadress är:
Färdtjänst, Norra flygeln (Annexet), 3 vån., 901 84  Umeå.

Vill du göra ett personligt besök? Boka tid i förväg.

Övriga upplysningar eller frågor besvaras av:
Färdtjänst, telefon 090-16 10 00 (kommunens växel).

Riksfärdtjänst

Vi ska fullgöra kommunens uppgift enligt lagen om färdtjänst och lagen om riksfärdtjänst. Färdtjänst i Umeå ansvarar för besluten i hela kommunen.

Dela

Sidan publicerades 2015-03-16

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Mejl, telefon och
andra kontaktvägar

Pressrum

Snabblänkar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktiv utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.