Bild på landsväg

Färdtjänst/särskild kollektivtrafik

Färdtjänst är en egen process inom Gator och parker, Umeå kommun.

Vår verksamhet leds politiskt av Tekniska nämnden.

Läs mer om vår verksamhet.

Kontaktuppgifter:

Telefon: 090-16 10 14
Telefontid: kl. 08.30-09.30, 10.00-12.00
Telia texttelefon: 901 60
E-post:fardtjansten@umea.se

Färdtjänstens besöksadress är:
Samhällsbyggnadskontoret/Färdtjänst, annexet (ingång från Hovrättsgatan), Skolgatan 31 A, 901 84 Umeå

Färdtjänstens postadress är:
Färdtjänst, Norra flygeln (Annexet), 3 vån., 901 84  Umeå.

Vill du göra ett personligt besök? Boka tid i förväg.

Övriga upplysningar eller frågor besvaras av:
Färdtjänst, telefon 090-16 10 00 (kommunens växel).

Riksfärdtjänst

Vi ska fullgöra kommunens uppgift enligt lagen om färdtjänst och lagen om riksfärdtjänst. Färdtjänst i Umeå ansvarar för besluten i hela kommunen.

Sidan uppdaterad 2015-03-16 av Britta Strömgren Kommunikation
Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Mejl, telefon och
andra kontaktvägar

Pressrum

Snabblänkar

Sök på umea.se/kommun

Dela
Europas kulturhuvudstad 2014, Sveriges Arkitekters planpris 2012, Årets barnkommun 2012, 2010 års internationella världspris för innovativ fritid, Årets Ungdomskommun 2008, Årets Tillväxtkommun 2008, Sveriges IT-kommun 2007-2008, Guldlänken 2008, Sveriges Kvalitetskommun 2005-2007, Sveriges bästa studentstad 2006 och Årets konstkommun 2005-2006!