Bild på landsväg

Färdtjänst/särskild kollektivtrafik

Färdtjänst är en egen process inom Gator och parker, Umeå kommun.

Vår verksamhet leds politiskt av Tekniska nämnden.

Läs mer om vår verksamhet.

Kontaktuppgifter:

Telefon: 090-16 10 14
Telefontid: kl. 08.30-09.30, 10.00-12.00
Telia texttelefon: 901 60
E-post:fardtjansten@umea.se

Färdtjänstens besöksadress är:
Samhällsbyggnadskontoret/Färdtjänst, annexet (ingång från Hovrättsgatan), Skolgatan 31 A, 901 84 Umeå

Färdtjänstens postadress är:
Färdtjänst, Norra flygeln (Annexet), 3 vån., 901 84  Umeå.

Vill du göra ett personligt besök? Boka tid i förväg.

Övriga upplysningar eller frågor besvaras av:
Färdtjänst, telefon 090-16 10 00 (kommunens växel).

Riksfärdtjänst

Vi ska fullgöra kommunens uppgift enligt lagen om färdtjänst och lagen om riksfärdtjänst. Färdtjänst i Umeå ansvarar för besluten i hela kommunen.

Dela
Sidan uppdaterad 2015-03-16 av Britta Strömgren Kommunikation
Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Mejl, telefon och
andra kontaktvägar

Pressrum

Snabblänkar
Europas kulturhuvudstad 2014, Sveriges Arkitekters planpris 2012, Årets barnkommun 2012, 2010 års internationella världspris för innovativ fritid, Årets Ungdomskommun 2008, Årets Tillväxtkommun 2008, Sveriges IT-kommun 2007-2008, Guldlänken 2008, Sveriges Kvalitetskommun 2005-2007, Sveriges bästa studentstad 2006 och Årets konstkommun 2005-2006!