Startsida Umeå kommun

Praktikcentrum

Varje år tar Umeå kommun emot ett antal studenter från olika utbildningar som gör verksamhetsförlagda studier, VFU, inom kommunens olika verksamhetsområden. VFU/praktik samordnas under praktikcentrum.

Utbildningar vi samarbetar med:

Arbetsterapeutprogrammet

Fysioterapeutprogrammet

Personalvetarprogrammet

Socionomprogrammet

Sjuksköterskeutbildningen

Undersköterskor och vårdpersonal

Kontakt

Riitta Parpala
praktiksamordnare
090-16 48 22  
070-640 16 48
riitta.parpala@umea.se

Riitta Parpala praktiksamordnare

Sidan har granskats 2018-01-31

Sidans kortadress: www.umea.se/praktikcentrum

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.