Startsida Umeå kommun

Dags för

Rådslag för hållbar stadsutveckling

Umeå kommun bjuder för fjärde året i rad in till Rådslag för hållbar stadsutveckling. Tillfället då Umeås ungdomar möter beslutsfattare och berättar hur de ser på sin egen stads hållbara utveckling.

Rådslaget är ett inspirerande och involverande seminarium om den hållbara staden med inbjudna aktörer och Umeås beslutsfattare – politiker, tjänstepersoner, skolungdomar och experter. I år deltar elever från Dragonskolan, Sjöfruskolan, Tegs Centralskola och Grubbeskolan.

Välkommen till en dag full med samtal och debatt om klimatet och staden med ungdomars framtidsbilder om Umeå 2050 i fokus. Se fullständigt program.

Datum: Torsdag 19 oktober
Plats: Nolia
Tid: kl 9:30 – 15:30

Anmälan

Kontakt

Johan Sandström
energi- och klimatstrateg
Umeå kommun
090-16 16 65
070-254 45 78
mejl

Erika Åberg
Naturskolan
Umeå kommun
070-569 03 21
mejl

Program
Program Rådslag 2017

Sidan har granskats 2017-10-11

Sidans kortadress: www.umea.se/radslag

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.