Vi lär, samarbetar och tar ansvar för en hållbar livsstil och värld.

Vi trivs och bygger framtiden tillsammans!

Sjöfruskolan är en 3-9 skola på Tomtebo i Umeå.

Nyheter

I fokus

KU-eftermiddag den 11/9 från kl 13:00

Vi håller fritids stängt för kompetensutveckling. Anmäl om behov av barnomsorg vid denna länk. Obs sista anmälningsdag är den 1/9.


Föräldrakalender 2015-2016PDFVerktyg och tjänster
hållbart resande
Sjöfruskolan
Stråkvägen 6
90751 Umeå

Sidan granskad av Nicole Damen


2015-08-31 12.55

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.