Utskrift från umea.se (Dokumentet senast ändrat 2013-09-11)

Universitet och högskolor

Jazzmusiker, jurister och jägmästare, genetiker, geologer och gastronomer, studenter och lärare från hela världen. Spännviden är enorm, både för den som söker kunskap och den som söker kunskapare. Ändå är stadens två universitet och de flesta högskolor samlade på ett enda campus.

Varje år kommer tusentals nya studenter från Sverige och resten av världen till Umeå. De skapar en dynamisk miljö som är en av orsakerna till att Umeå aldrig stagnerar utan ständigt förnyar sig.

Umeå universitet

Umeå universitet — ett av landets största utbildningsuniversitet som erbjuder ett brett och attraktivt utbud av program och kurser och goda  studiemiljöer. Universitetets forskare bedriver stark forskning inom flera områden, många forskare tillhör världseliten. Umeå universitet är en inspirerande miljö för över 4 000 anställda och 36 700 studenter.

Högskolor vid Umeå universitet:

Arkitekthögskolan — invigdes hösten 2009 och erbjuder Sveriges fjärde arkitektutbildning med rätt att utfärda fullvärdig arkitektexamen. En ny byggnad har uppförts vid Designhögskolan och Konsthögskolan på det område som kallas "Konstnärligt campus". På området finns även Bildmuseet och experimentverkstaden Humlab-X.

Designhögskolan — internationellt ansedd för sitt industriella fokus på design. Studenterna återfinns ofta som pristagare i internationella designtävlingar. Utbildningarna lockar studenter från hela världen.

Handelshögskolan — Umeå School of Business Education. Vid Handelshögskolan utbildas bl.a statistiker och civilekonomer. Omkring 1 500 studenter läser program eller går en fristående kurs.

Idrottshögskolan — erbjuder idrottsrelaterad utbildning såväl i programform som i form av kurspaket och fristående kurser. Idrottsforskning bedrivs inom ett tiotal olika institutioner; främst inom idrottspedagogik, idrottspsykologi och idrottsmedicin.

Konsthögskolan — förbereder studenterna på ett arbete som professionella konstnärer. Skolan har ett livligt internationellt utbyte och omkring 70 studenter som läser ett kandidatprogram eller ett magisterprogram.

Lärarhögskolan — Lärarhögskolan är sedan årsskiftet 2008—2009 ansvarigt för lärarutbildningen vid Umeå universitet. LH har till uppgift att bedriva utbildning på grund- och avancerad nivå av högsta möjliga kvalitet inom områdena lärarutbildning, studie- och yrkesvägledarutbildning och specialpedagogik.

Restauranghögskolan — Gert Klötzke, Marcus Samuelsson och Mathias Dahlgren är några av de kockar som finns på skolans stjärnspäckade lärarlista. Restauranghögskolan är den enda i Sverige som är lokaliserad i universitetsmiljö — direkt på campus.

Tekniska högskolan — 2 000 teknologer studerar på någon av högskolans  civilingenjörsprogram, högskoleingenjörsprogram, högskoleprogram eller masterprogram. Utbildningarna har nära anknytning till näringslivet och omfattande forskning.


Sveriges lantbruksuniversitet

Sveriges lantbruksuniversitet— SLU:s nordliga utpost, med inriktning mot skogsvetenskap.

Övriga utbildningar

Studentum - portal där samtliga eftergymnasiala utbildningar i Umeå finns listade

Fakta om Umeå universitet

Fakta är hämtade från Umeå universitets årsredovisning 2012.

Antal studenter:
34 225 (61 % kvinnor)
(inklusive forskarstuderande)

Antal kurser:
2 000

Antal examina:
4 063

Antal anställda:
4 539 (53 % kvinnor, 47 % män)

Antal professorer:
392 (27 % kvinnor, 73 % män)

Antal lärare/forskare:
2 146 (45 % kvinnor, 55 % män)

Antal institutioner/arbetsenheter:
47

Antal centrumbildningar:
20

Antal fakuleteter:
4

Årsomslutning:
3,9 miljarder kronor

Lokalyta:
242 324 kvadratmeter

Program och kurser
Här nedan finner du samtliga program som erbjuds vid Umeå universitet. För att se alla de kurser som erbjuds kan du klicka här.