Startsida Umeå kommun

39 lekplatser/parker har fått namn

Byggnadsnänden har namnsatt 39 lekplatser och parker i Holmsund, Obbola, Hörnefors, Sävar och Täfteå. Bland de namnsatta parkerna finns bland annat Rut Berggrens park i Hörnefors, Storsjöparken i Holmsund, Bagarparken i Obbola och Midsommarparken i Sävar.

– Parker är värdefulla platser som många människor besöker och bör därför ur lokaliserande synpunkt ha ett namn. Namnen har tagits fram av Umeå kommun men hembygdsföreningarna i Obbola och Sävar samt bygdegårdsföreningen i Hörnefors har haft tillfälle att lämna synpunkter, säger Mikael Berglund, byggnadsnämndens ordförande.

Under 2013 och 2014 pågick ett arbete för att namnge Umeås parker inklusive lekplatser, arbetet utmynnade i namnsättning av 95 parker. De 39 nu namnsatta parkerna ligger i Holmsund, Obbola, Hörnefors, Sävar samt Täfteå. Avsikten är att på lämpligt sätt skylta och ange namnen på dessa parker och lekplatser.

Beslut efter votering

Vänsterpartiet önskade en återremiss med medskicket att fler av parkerna skulle få kvinnonamn. Kontoret menade dock att namnen i första hand ska väljas utifrån platsen och vara lokaliserande genom att till exempel ta namn från närliggande gator. Efter votering med siffrorna 9-2 beslutade nämnden att anta de föreslagna namnen.

Lista över de nya namnen, kartor och förklaringar till valda namn (pdf)

Kontakt

Mikael Berglund (S)
ordförande
byggnadsnämnden
070-559 71 84
mejl

Ulrik Berg (M)
vice ordförande
byggnadsnämnden
070-679 75 03
mejl

Alireza Mosahafi (MP)
2:e vice ordförande
byggnadsnämnden
070-678 82 87
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.