Startsida Umeå kommun
Illustration över möjlig byggnad

Illustration gjord av Arkinova.

70 nya hyresrätter på Haga

Byggnadsnämnden har antagit en ny detaljplan för Focken 5. Områden ligger på Haga vid Haga Äldrecenter. Bostaden AB planerar att bygga flerbostadshus med totalt cirka 70 små hyresrätter.

Bostaden vill bygga ett flerbostadshus med många små lägenheter men även ett antal större lägenheter, alla tänkta som hyresrätter. Förslaget innehåller cirka 70 små lägenheter på maximalt två rum och kök samt cirka 16 lägenheter som 3–4 rum och kök. Den omedelbara närheten till Hagaborgs äldrecenter gör att de mindre lägenheterna kan bli mycket attraktiva för äldre personer.

– Man önskar bygga lägenheter med en kostnad som gör att så många som möjligt ska ha råd att bo där. Bristen på hyresrätter är stor i centrumnära lägen därför innebär förslaget ett välkommet tillskott, säger Mikael Berglund, byggnadsnämndens ordförande.

Planen innehåller ett punkthus som bildar ett tydligt entrémotiv till Haga. Punkthuset planeras till nio våningar inklusive sockelvåning. Bebyggelsen vid Hemvägen och Tuvgränd får vara maximalt fyra våningar medan bebyggelsen längs Östra Kyrkogatan får ha fem våningar. Detaljplanen följer visionerna i byggnadsordningen för Haga-Sandbacka väl, vars intentioner är att skapa en entrégata till stadsdelen Haga från centrala staden.

För att de nya byggnaderna ska få en så tyst gård som möjligt planeras de tre delar att byggas samman. Då bildas en ”bullermur” både mot Östra kyrkogatan och mot järnvägen. Ett parkeringsgarage planeras under gården.

Kontakt

Mikael Berglund (S)
ordförande
byggnadsnämnden
070-559 71 84
mejl

Ulrik Berg (M)
vice ordförande
byggnadsnämnden
070-679 75 03
mejl

Alireza Mosahafi (MP)
2:e vice ordförande
byggnadsnämnden
070-678 82 87
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.