Startsida Umeå kommun

Byggnadsnämnden har godkänt en detaljplan för den planerade Coop-butiken på Carlshem. Det blir en större livsmedelsbutik med en säljyta på cirka 1 700 m². Planen går nu vidare till kommunfullmäktige för antagande.

– Det här blir ett bra tillskott i området och det är en av många efterlängtad etablering, säger Mikael Berglund (S), byggnadsnämndens ordförande.

Planområdet ligger mellan Betongvägen och Mineralvägen på Carlshem. Infarter till butiken kommer att finnas från Tomtebovägen i öster och E4/E12 i väster. På Tomtebovägen föreslås ett antal åtgärder för bättre säkerhet och framkomlighet, bland annat vänstersvängfält mot Betongvägen, varifrån inlastning till butiken sker och dit återvinningsstationen flyttas.

I detaljplanen finns krav på att behålla och endast varsamt gallra naturmarken mot Tomtebovägen. Gång- och cykelvägen mellan Mineralvägen och villaområdet förlängs österut och den befintliga trädridån kompletteras med fler träd.

Coop planeraratt bygga den nya butiken så snart det är klart med ny detaljplan och bygglov.

Kontakt

Mikael Berglund (S)
ordförande
byggnadsnämnden
070-559 71 84
mejl

Ulrik Berg (M)
vice ordförande
byggnadsnämnden
070-679 75 03
mejl

Alireza Mosahafi (MP)
2:e vice ordförande
byggnadsnämnden
070-678 82 87
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.