Startsida Umeå kommun

Byggnadsnämnden har antagit ett tillägg till en befintlig detaljplan vid IKSU. Den justerade detaljplanen gör det möjligt för Iksu att bygga ut ytterligare. Bland annat planeras för ett hotell och en utbyggnad av den befintliga klätterhallen.

– Syftet med ändringen är att skapa förutsättningar för expansion av befintliga verksamheter genom att tillåta en högre exploateringsgrad, säger Mikael Berglund (S), byggnadsnämndens ordförande.

Ett hotell i 5–7 våningar med cirka 125 hotellrum planeras väster om Iksu. Ett hotell i upp till tio våningar planeras väster om IKSU. Sportanläggning byggs ut med en klätterhall på cirka 2 000 m². Ändringen innebär att den tillåtna byggrätten för sportanläggning ändras från 26 600 m² till 30 000 m² samt att den totala bruttoarea för hotellet ändras från 2 000 m² till 7 500 m². Ändringen av detaljplanen innebär en ökning av nuvarande byggrätt med 8 900 m².

Kårhusets verksamhet regleras i tillägget genom att tillåta uppförande av lokaler för verksamheter med anknytning till universitetet. Gatorna i området förblir oförändrade, inga nya anslutningar till och från kvarteret tillkommer i samband med ändring av detaljplanen.

Kontakt

Mikael Berglund (S)
ordförande
byggnadsnämnden
070-559 71 84
mejl

Ulrik Berg (M)
vice ordförande
byggnadsnämnden
070-679 75 03
mejl

Alireza Mosahafi (MP)
2:e vice ordförande
byggnadsnämnden
070-678 82 87
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.