Startsida Umeå kommun

Antagen detaljplan för kvarteret Thor – Åhlénshuset

Byggnadsnämnden har antagit en ny detaljplan för kvarteret Thor – det kvarter Åhléns ligger i. Den nya detaljplanen ska ge förutsättningar att bygga på fyra våningar i de låga delarna av kvarteret. Det kan bli uppemot 12 000 kvadratmeterkontor och bostäder.

– Detaljplan för det här kvarteret har en lång historia i byggnadsnämnden. Nu känns det bra att vi hittat en lösning som fungerar ur alla aspekter. Stor vikt har lagts vid gestaltningen i ett område med värdefulla bebyggelsemiljöer, säger Mikael Berglund, byggnadsnämndens ordförande.

Detaljplanen gör det möjligt att bygga på fler våningar på de lägsta delarna av kvarteret. Det kan bli 4000 m2 kontor eller bostäder på våning 3-4 och möjlighet för 2800 m² bostäder på våning 5-6. Planen gör det också möjligt med en överbyggnad av de befintliga parkeringsytorna på våning 2. Ett överbyggt parkeringsplan ger cirka 4900 m2 som är möjligt att omvandla till kontors- eller butiksytor.

Gestaltning

Kvarteret ligger centralt i Umeå och nära flera särskilt värdefulla byggnader som utgör kulturmiljövärden av riksintresse. Den nya exploateringen inom kvarteret ska utföras med hög arkitektonisk ambition och kvalitet och infogas med omsorg i stadsmiljön. Den ska också samspela med de omkringliggande äldre byggnaderna. För att bättre passa in i stadsmiljön ska den nya byggnadens övre våningar byggas indragna.

Friytor

Om alla bostäder, som tillåts enligt planen byggs, kommer det att kräva ca 1200 m² friyta. Eftersom det inte är möjligt att skapa friytor på marken, är alternativet att skapa generösa gemensamma terrasser på våning 5-6. Om man bygger ovanpå parkeringsdäcket, kan man även där skapa en 2500 m² stor innergård med gräsytor och planteringar.

Det är HH Fastigheter som ansökt om detaljplanen.

Kontakt

Mikael Berglund (S)
ordförande
byggnadsnämnden
070-559 71 84
mejl

Ulrik Berg (M)
vice ordförande
byggnadsnämnden
070-679 75 03
mejl

Alireza Mosahafi (MP)
2:e vice ordförande
byggnadsnämnden
070-678 82 87
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.