Startsida Umeå kommun

Exempel på möjligt utförande vid Assistentvägen på Ålidhem

Antagen detaljplan för stadsradhus längs Assistentvägen

Byggnadsnämnden har antagit en detaljplan för cirka 30 stadsradhus längs Assistentvägen på Ålidhem. Den nya detaljplanen skapar även förutsättningar för att förbättra Assistentvägens gaturum med fokus på boende samt passerande gång- och cykeltrafik.

– Det är viktigt att bejaka kompletteringar som ger de boende en valmöjlighet inom området. Den här planen skapar möjligheter för ett antal barnfamiljer att fortsätta bo på Ålidhem även om de vill köpa ett radhus, säger Mikael Berglund (S), byggnadsnämndens ordförande.

Efter ett yrkande från Vänsterpartiet gjordes ett tillägg i detaljplanen. Tillägget var att det förutom ett tak för högsta exploateringsgrad även sätts en lägsta exploateringsgrad på 4200m2. På det sättet säkrar nämnden att det byggs ett visst antal nya stadsradhus inom planområdet.

De nya stadsradhusen ska i sitt formspråk ta avstamp i de bostäder som redan finns i området. Våningsantalet ska i likhet med byggnaderna runt Geografigränd vara mellan två till tre våningar. Utöver detta får källarplan inredas.

Kontakt

Mikael Berglund (S)
ordförande
byggnadsnämnden
070-559 71 84
mejl

Ulrik Berg (M)
vice ordförande
byggnadsnämnden
070-679 75 03
mejl

Alireza Mosahafi (MP)
2:e vice ordförande
byggnadsnämnden
070-678 82 87
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.