Startsida Umeå kommun
Bostäder, Öbacka, Umeå

Bostaden – hela Umeås bostadsbolag

Bostaden är Umeås allmännyttiga bostadsbolag som äger och hyr ut cirka 15 700 lägenheter runt om i hela Umeå. Bostaden hyr också ut studentbostäder och kommersiella lokaler och är en stor arbetsplats där cirka 180 personer arbetar.

Bostaden ägs av Umeå kommun och har en politiskt sammansatt styrelse. Huvudkontoret är placerat i centrum, men kvartersvärdar, fastighetsskötare, reparatörer med flera finns ute i bostadsområdena nära hyresgästerna, något som ger god service.

Bostaden strävar efter att erbjuda ett prisvärt och attraktivt boende och har olika typer av lägenheter i hela Umeå. Förutom vanliga lägenheter hyr Bostaden också ut student- och seniorbostäder. I samarbete med Umeå kommun tillhandahåller Bostaden ett antal lägenheter till socialtjänsten, Kvinnofrid och Viva introduktion.

Stora utmaningar

Bostadens största utmaningar är att bygga nytt samtidigt och samtidigt satsa på utveckling och upprustning av äldre bostadsområden och hus. I Umeå, som i stora delar av landet, råder det bostadsbrist och Bostaden har som mål att bygga 160–180 lägenheter per år.

– I framtiden flyttar jobben dit människor vill bo. Utbudet av attraktiva bostäder blir avgörande för Umeås attraktionskraft och näringslivets fortsatta tillväxt, säger Jerker Eriksson, Bostadens vd.

Satsar på hållbarhet

Bostaden tar ett stort ansvar för att minska sin miljöbelastning och äger bland annat fem vindkraftverk som producerar 50 procent av fastigheternas årliga elförbrukning. På Ålidhem äger Bostaden dessutom en av Sveriges största solcellsanläggningar. Flera olika spännande projekt är på gång, bland annat samarbetar Bostaden sedan några år tillbaka med Umeå universitet i ett hålbarhetsprojekt.

Bostaden just nu

Just nu bygger Bostaden lägenheter Öst på stan och inom kort börjar bygget av 82 lägenheter på Haga. Bostaden jobbar också med olika lösningar för att nybyggda lägenheter ska bli billigare. Böleäng är ett exempel: Här byggs nio så kallade kombohus med totalt 180 lägenheter. Projektet baseras på ett ramavtal i en nationell upphandling och tanken med ramavtalet är att hålla nere priserna.

– Som umebornas eget bostadsföretag har vi en uppgift att bygga hyresrätter som många kan få nytta och glädje av, inte minst för att det skapar flyttkedjor. Vi är en betydelsefull aktör som har ett ansvar att utveckla bostadsmarknaden och stärka Umeå, säger Jerker Eriksson.

Mer information

Bostadens webbplats

Umeå kommun äger helt eller delvis aktiebolag i en koncern med Umeå kommunföretag AB (UKF)som moderbolag. Bostaden är ett av bolagen som ingår i koncernen. Kommunen äger också några bolag direkt.

Kommunägda bolag levererar service och tjänster åt dig som kommuninvånare, till exempel bostäder, vattenförsörjning, avlopp, renhållning, energi, hamnanläggningar, parkering och kulturutbud. Det är också kommunal verksamhet som organiseras på ett annat sätt.

Läs mer om kommunala bolag
(UKF:s webbplats)

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.