Startsida Umeå kommun

Bron mellan Lundåkern och Bölesholmarna får namnet Lundabron

Bron som planeras mellan Lundåkern och Bölesholmarna har fått namnet Lundabron. Namnet grundar sig på kopplingen till Lundåkern för brons norra brofäste.

Tjänstemannaförslaget var Lundåkersbron. Socialdemokraterna yrkade på det något kortare Lundabron. Det förslaget föredrogs av en enig byggnadsnämnd. Bron blir en förbindelse som knyter ihop stadens västra delar med Teg för de som går och cyklar.

Kontakt

Mikael Berglund (S)
ordförande
byggnadsnämnden
070-559 71 84
mejl

Ulrik Berg (M)
vice ordförande
byggnadsnämnden
070-679 75 03
mejl

Alireza Mosahafi (MP)
2:e vice ordförande
byggnadsnämnden
070-678 82 87
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.