Startsida Umeå kommun

Brottsligt att lämna skräp och skrot i skogen

Dumpade bilar, gamla kylskåp, byggmaterial och annat skräp, olovlig nedskräpning i naturen är ett stort problem både på kommunal och privat mark. Det kostar alla skattebetalare stora belopp varje år.

– Man blir förvånad över vad folk slänger och lämnar i skogen, allt från hushållsavfall till bilar. Det är väldigt tragiskt. Hur många ton det handlar om varje år har vi inga siffror på, men det är stora mängder skräp som kostar kommunen stora pengar att ta hand om. Det är skattepengar som skulle kunna användas på ett bättre sätt, säger Stina Sjöblom, mark- och exploateringschef.

Olika typer av skräp på olika områden

De största problemområdena ligger i skog nära villa- och bostadsområden. Här slängs ofta mindre skräp men även stora mängder trädgårdsavfall. Större skräp, som bilar, järnskrot och byggmaterial slängs ofta vid skogsbilvägar. På kommunens mark är de mest drabbade områdena i skogen på Klockarbäcken/Kulla, söder om Röbäck, små avtagsvägar efter E12:an mot Holmsund, efter 364:an och efter gamla Ersbodavägen.

Att kasta avfall i naturen är ett lagbrott. Ändå är det många som kastar skräp och avfall som skadar natur, djur och vatten, trots att i stort sett allt avfall kan lämnas på återvinningscentralerna. Bilar ska lämnas till en auktoriserad bilskrot och däck (utan fälg) går att lämna gratis till däckverkstad/återförsäljare.

Det är inte ovanligt att skrotbilar lämnas i naturen, antingen efter att de har rensats på delar som går att sälja eller i befintligt skick. Det är då stor risk att drivmedel, oljor och andra vätskor läcker från dessa bilar och förorenar miljön. Skrotbilar kan även utgöra en fara för barn som kanske tycker att det är spännande att leka i övergivna fordon och därmed riskerar att göra sig illa.

Straffbart enligt lag

Att dumpa skräp i skogen är straffbart enligt lag. Det räknas som nedskräpning och är straffbart enligt 29 kapitlet § 7 i miljöbalken. Men, det är ett brott där anmälningarna sällan leder till några fällande domar.

– Vi kommer till hösten ta en diskussion internt och tillsammans med polisen om hur vi ska hantera dessa brott. Sedan är det så klart viktigt att det är så enkelt som möjligt att ta hand om sitt skräp på rätt sätt. Alla invånare ska veta var och när de kan lämna sitt skräp på Vakins anläggningar, säger Stina Sjöblom.

Kontakt

Stina Sjöblom
mark- och exploateringschef
090-16 23 11
070-669 22 67
mejl

Mer information

Läs mer om återvinningscentralernas öppettider och var du hittar dem på www.vakin.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.