Startsida Umeå kommun

Bygglov beviljat för 237 studentlägenheter vid Tvistevägen

Byggnadsnämnden har beviljat ett bygglov för fem nya flerbostadshus med studentlägenheter vid Tvistevägen. 109 stycken som är 24 m² och 128 stycken som är 16 m². Tjänstemannaförslaget vad avslag på grund av att tillgänglighetskraven inte uppfylls i lägenheterna. En oenig nämnd gjorde dock bedömningen att det är en acceptabel kompromiss för att få fler små och billiga lägenheter nära universitetet.

– De allra minsta lägenheterna hamnar i kläm gällandereglerna om tillgänglighet. Men vi tycker det är acceptabla kompromisser för att få ett stort antal små lägenheter som förhoppningsvis inte blir allt för dyra, säger Mikael Berglund (S), byggnadsnämndens ordförande.

Tillgänglighet för hygienutrymmen och förvaring

De minsta lägenheterna om 16 m² har alla en liten wc/dusch, men dessa uppfyller inte minimikraven för ett tillgängligt badrum. På varje bostadsplan, som innehåller 16 m² lägenheter, finns dock två tillgängliga hygienutrymmen samlade i änden av korridoren. Även gällande förvaring finns det vissa brister i de mindre lägenheterna. Överskåp och lådor som redovisas i den fasta inredningen är inte tillgängliga.

De två befintliga soprum som finns på området ligger cirka 120–200 meter från byggnadernas entréer. Små soprum kommer att finnas vid varje entré för att möta upp kravet på ett minsta avstånd på 50 meter från bostadsentréer. Dessa utrymmen är dock små.

Beslut efter votering

Vänsterpartiet och Miljöpartiet yrkade på återremiss och reserverade sig mot beslutet. De ville bland annat utreda tillgänglighetsfrågan ytterligare.

– Vi anser att vi behöver ta fram ta fram riktlinjer för studentlägenheter i direkt anslutning till universitetsområdet, det är viktigt med likabehandlingsprincipen. Sen har ärendet gått väldigt fort, att runda tillgänglighetsfrågan på det här sättet känns allvarligt. Funktionshinderrådet tycker jag borde ha fått yttra sig, säger Alireza Mosahafi (MP), 2:e vice ordförande i byggnadsnämnden.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.