Startsida Umeå kommun

Bygglov för folktandvård i centrum

Byggnadsnämnden har beslutat att ge bygglov för en ny folktandvård i gamla bibliotekets lokaler på Rådhusesplanaden. Enligt sökande ska här skapas världens modernaste tandläkarmottagning.

Att skapa en tandläkarmottagning i stadsbibliotekets gamla lokaler på Rådhusesplanaden (Idun 1) kan anses strida mot detaljplanen som anger att handel ska uppmuntras och att byggnaden ska användas för socialt, kulturellt ändamål.

En enig byggnadsnämnd menade att ändra användning till en tandvårdsklinik är en mindre avvikelse och godkänner ändrad användning av lokalerna. Umeå kommunföretag äger byggnaden och Bostaden kommer att ansvara för ombyggnation och uthyrning.

– Nu får vi tillbaka folktandvården i centrum, säger Mikael Berglund (S) ordförande i byggnadsnämnden. Det är en bra plats för en tandläkarmottagning.

– Det är bra att vi får en till ganska stor arbetsplats och ökad service i centrum, säger Ulrik Berg (M), vice ordförande i byggnadsnämnden.

Kontakt

Mikael Berglund (S)
ordförande
byggnadsnämnden
070-559 71 84

Ulrik Berg (M)
vice ordförande
byggnadsnämnden
070-679 75 03

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.