Startsida Umeå kommun

Illustration: Wingårdhs. Vy från väst.

Bygglov för lokaler och parkering vid Konstnärligt campus

Byggnadsnämnden har beslutat om bygglov för kontorslokaler och parkeringsplatser vid Konstnärligt campus, efter ansökan av Balticgruppen. Byggnaden strider i vissa delar mot gällande planbestämmelser, men nämnden har bedömt att bygglov kan ges eftersom avvikelserna är av begränsad omfattning.

Byggnaden ska hög arkitektonisk klass

Övriga krav enligt planbestämmelserna anses uppfyllda, till exempel att marken inte får bebyggas till mer än 50 procent, avståndet mellan byggnader framför länsresidenset ska vara minst 30 meter, byggnaden får vara högst 4 våningar, fasaden mot älven ska vara transparant med hög arkitektonisk klass och att genomskinlighet i kvarteren ska behållas.

Statens Fastighetsverk som äger länsresidenset har synpunkter på bygglovet, främst när det gäller vyn mot älven.

– Förslaget ryms inom detaljplanen på ett rimligt sätt. Området har varit bebyggt tidigare och fastighetsverkets synpunkter är redan behandlade och beslutade i detaljplanen, säger Mikael Berglund (S), byggnadsnämndens ordförande.

Centern yrkade på avslag och ansåg att byggnaden skulle kunna göras mindre så att vyn mellan länsresidenset och älven skulle påverkas mindre.

Montage: Wingårdhs

Kontakt

Mikael Berglund (S)
ordförande
byggnadsnämnden
070-559 71 84

Ulrik Berg (M)
vice ordförande
byggnadsnämnden
070-679 75 03

Eric Bergner (C)
ledamot
byggnadsnämnden
070-675 73 30

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.