Startsida Umeå kommun
Nya Korskyrkan i Umeå

Illustration från bygglovhandlingarna. Arkinova arkitekter/Reierstam arkitektur

Bygglov för ny kyrka och bostäder i centrum

Byggnadsnämnden har beviljat bygglov för nybyggnad av kyrka, flerbostadshus och källargarage på Korskyrkans gamla fastighet (Embla1) vid korsningen Skolgatan/Sveagatan.

Förutom en kyrka med scen, byggs 22 lägenheter (2 rum och kök – 4 rum och kök) och källargarage. Det blir innergård och takterass. Allt byggs i 4-6 våningsplan.

- Det här är en väldisponerad och stilfull byggnation där man lyckats integrera kyrka med bostäder på ett estetiskt tilltalande sätt. Det är ett exempel på modern arkitektur i den täta staden, säger Mikael Berglund (S), ordförande i byggnadsnämnden.

Korskyrkan Elimförsamlingen har sökt bygglovet.

Kontakt

Mikael Berglund (S)
ordförande
byggnadsnämnden
070-559 71 84
mejl

Ulrik Berg (M)
vice ordförande
byggnadsnämnden
070-679 75 03
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.