Startsida Umeå kommun

Bygglov klart för ny sportpark vid Umeå Energi Arena

Byggnadsnämnden har beviljat bygglov för en sportpark med multisportarena vid Umeå Energi Arena. Parken planeras mellan Umeå Energi Arena och Rothoffsvägen. De befintliga parkeringsplatserna inom detta område flyttas norr om arenan.

– Kul med en park som uppmuntrar till spontanidrott. Det här blir bra nyttjande av ytan då en stor del av parkeringsplatserna ofta står tomma, säger Mikael Berglund, byggnadsnämndens ordförande.

Sportparken, som upptar en yta på cirka 170 x 55 meter, kommer att inrymma en multisportarena, träningsstation (utegym), 3 meter hög boulderingsten (klättersten), puckel av platsgjuten gummi för sittyta och lek. Det kommer även att finnas ett så kallat Windtree, ett kontgjort träd med små vindkraftverk.

Nya parkeringsplatser kommer att byggas på två olika ytor inom fastigheten, dels kommer 12 stycken parkeringsplatser att anläggas mot fastighetsgränsens östra sida samt 128 stycken parkeringsplatser norr om Umeå Energi Arena.

Kontakt

Mikael Berglund (S)
ordförande
byggnadsnämnden
070-559 71 84
mejl

Ulrik Berg (M)
vice ordförande
byggnadsnämnden
070-679 75 03
mejl

Alireza Mosahafi (MP)
2:e vice ordförande
byggnadsnämnden
070-678 82 87
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.