Startsida Umeå kommun
Takkonstruktion pågående bygge

Bygglov kortar handläggningstiderna trots fler ärenden

Antalet ärenden hos Bygglov har ökat med över 30 procent. Drygt 350 ärenden har kommit in under de fyra senaste månaderna jämfört med drygt 260 samma period 2015. Bygglov har genomfört en rad förändringar för att förbättra sin service och korta handläggningstiderna. Förändringarna har tillsammans lett till att handläggningstiden för årets första fyra månader har sjunkit från sju till fem veckor jämfört med 2015.

– Det märks att Umeå är en stad som växer, det är högt tryck men jag tycker att vi hanterar det på ett bra sätt. Vi har bland annat infört en självservice via webben som spar tid både för oss och för den som söker. Kundtjänsten har förbättrats och vi har anställt mer personal för att möta den ökande ärendemängden, säger Jonas Andersson, bygglovchef.

Självservice för kompletta ansökningar

En av förbättringarna är att det nu är möjligt att ansöka om bygglov, marklov, rivningslov, strandskyddsdispens eller att göra en anmälan direkt via webben. När man angett vilken åtgärd man vill göra talar systemet om vilka handlingar som krävs. Det minskar risken för ansökningar som inte är kompletta och spar på så sätt tid både för den som ansöker och för Bygglov.

– Fler och fler ansöker digitalt. Sedan självservice lanserades har vi fått in strax över 20 procent av alla ansökningar den vägen.  Antalet ansökningar som inte är kompletta minskar samtidigt som vi får in ansökan och alla ritningar, digitalt, direkt i vårt verksamhetssystem. Det spar mycket tid som vi kan lägga på själva handläggningen, säger Jonas Andersson.

Förbättrad information och förstärkt kundtjänst

Under våren har Bygglov annonserat flitigt om att ansöka i tid. Det beror på att det under våren är högt tryck med bygglovsansökningar inför sommaren. Bygglovs kundtjänst har fått ett nytt upplägg och de frågor som inkommer via telefon, webbformulär eller mejl besvaras av en rådgivningsgrupp. Det nya upplägget har gjort att inkomna frågor besvaras snabbare än tidigare.

– Vårt uppdrag är att säkerställa att detaljplaner och gällande lagar och regler följs. Vi måste vara noggranna och lite fyrkantiga samtidigt som vi vill att det ska vara enkelt för umeborna att få besked i sina ärenden, säger Jonas Andersson.

Kontakt

Jonas Andersson
bygglovchef
090-16 12 05
070-666 21 62
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.