Startsida Umeå kommun

Vy österut längs Skolgatan efter planerad nybyggnad. Fotomontage: Arkinova Arkitekter.

Detaljplan för Korskyrkan antagen

Byggnadsnämnden har antagit en ny detaljplan för en del av kvarteret där Korskyrkan ligger. Fastighetsägaren Elimförsamlingen önskar riva kyrkan och bygga en ny kyrka samt kontor och bostäder. Detaljplanen skapar förutsättningar för samlingslokaler för cirka 300 besökande och cirka 24 nya lägenheter.

– Detaljplanen skapar både nya ändamålsenliga lokaler för församlingen men också centralt belägna bostäder. Det är naturligtvis en delikat avvägning mellan kulturmiljön och ny bebyggelse. Nämnden har dock gjort bedömning att församlingens önskemål att stanna i centrum i ändamålsenliga lokaler och det stora antalet nya lägenheter väger högre i bedömningen än kulturmiljön på fastigheten, säger Mikael Berglund (S), byggnadsnämndens ordförande

De nya församlingslokalerna placeras i samma läge som tidigare, i hörnet vid Skolgatan och Sveagatan. Utformningen, som följer ett framtaget gestaltningsprogram, tar fasta på både plats och färg. Den nya församlingsbyggnaden får uppföras i fyra våningar med stora glaspartier mot Magasinsgatan. Samlingslokalerna kommer att rymma cirka 300 personer. Mot Skolgatan medges också, i de översta tre våningarna, bostäder tillgängliga via en entré från gården. På taket i hörnet planeras en stor terrass som kommer att fungera som friyta till de nya byggnaderna.

Förutom byggnaden med samlingslokal och bostäder mot Skolgatan byggs ytterligare bostäder i en del mot Sveagatan. Denna byggnad blir en fem till sex våningar hög med parkeringar i källarplan.

– Den planerade sammanbyggda kyrko- och bostadsbyggnaden i fem-sex våningar kommer såklart innebära en förändring i kvarteret. Men i kvarteret har det redan gjorts förtätningar med sex- och sjuvåningshus och vi tror att den planerade byggnaden kommer att fylla den lucka som finns i kvarteret på ett bra sätt, säger Mikael Berglund (S).


Kontakt

Mikael Berglund (S)
ordförande
byggnadsnämnden
070-559 71 84
mejl

Ulrik Berg (M)
vice ordförande
byggnadsnämnden
070-679 75 03
mejl

Alireza Mosahafi (MP)
2:e vice ordförande
byggnadsnämnden
070-678 82 87
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.