Startsida Umeå kommun

Planområdet sett från söder.

Detaljplan klar för 370 nya lägenheter på Olofsdal

Byggnadsnämnden har antagit detaljplanen för den tredje och sista etappen på Olofsdal. Den nya detaljplanen skapar förutsättningar för 370 nya lägenheter samt lokaler för kommersiell och social service. De nya byggnaderna blir mellan sex och nio våningar höga.

– Aktuell detaljplan utgör tredje och sista detaljplaneetappen. Denna sista del har inväntat de nya bullerreglerna som nu gör det möjligt att bygga närmare Kolbäcksvägen. Det blir en bra lösning där de nya husen fungerar som en bullervall för resten av området, samtidigt som även dessa lägenheter har en tyst sida in mot gården, säger Mikael Berglund (S), byggnadsnämndens ordförande.

De nya husen blir som högst nio våningar med inredd vind. Som komplement till bostäderna får lokaler för barnomsorg, kommersiell och social service byggas för att få en funktionsblandning i bostadskvarteren. I öster, närmast E4/Kolbäcksvägen, får parkeringsdäck, garage, skärmtak, förråd eller liknande byggas.

HSB och Peab planerar att bygga bostadsrätter på området. Planerad byggstart är andra kvartalet 2017.

Kontakt

Mikael Berglund (S)
ordförande
byggnadsnämnden
070-559 71 84
mejl

Ulrik Berg (M)
vice ordförande
byggnadsnämnden
070-679 75 03
mejl

Alireza Mosahafi (MP)
2:e vice ordförande
byggnadsnämnden
070-678 82 87
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.