Startsida Umeå kommun
Trädgårdsavfall i Holmsund

Dumpa inte trädgårdsavfall i skogen

Trädgårdsavfall som kastas i skogen har blivit ett allt större problem. Det leder bland annat till övergödning, fler brännässlor, igenväxning, skadedjur och i en del fall döda träd. Det kostar mycket att sanera områden där avfall har slängts. Löv, gräs och växtrester kan komposteras i den egna trädgården, annars ska avfallet lämnas till en återvinningscentral.

– Många vet inte vad som händer när löv, växtrester och trädgårdsjord i stor mängd hamnar i skogen. Man tillför näring i ett område som inte ska vara näringsberikat. Den näringsrika jorden innehåller kväve, något som brännässlor älskar. Många skogsdungar och trevliga promenadstråk växer därför igen med brännässlor och kirskål om avfall dumpas där. Avfallsupplag kan också kväva träd som riskerar att dö och falla omkull, säger Charlotte Dahlin, landskapsingenjör.

Problemet störst i anslutning till villaområden

Problemet är som störst i skogar och skogsdungar i anslutning till villaområden. Några av de värsta "trädgårdstipparna" finns i anslutning till Faktorsvägen, Rosettvägen och vid cykelvägen mellan Tomtebovägen och Silvervägen. Men, problemet finns över hela kommunen. Kottevägen i Sävar, Långedsvägen i Hörnefors, Sjöstigen i Holmsund och Uppförsbacken-Karusellvägen i Obbola är andra exempel på ställen där problemet finns.

– Det fungerar bra där någon boende har civilkurage att säga åt grannarna, men det är ofta många som drar sig för att göra det. Tyvärr löper de som bor närmast dessa platser risk att drabbas av brännässlor och skadedjur i sina egna trädgårdar. I öppna kompostupplag kan spansk skogssnigel övervintra och sprida sig tillbaka in i trädgårdar, säger Charlotte Dahlin.

Straffbart miljöbrott

Många tror att de gör naturen en tjänst genom att lämna sitt trädgårdsavfall i skogen, men så är det alltså inte. Det är ett miljöbrott och man kan bli åtalad för nedskräpning.

Kommunen tar bort komposter om döda träd behöver tas bort eller där planerade skogsvårdsinsatser ska utföras. Kostnaden för att ta hand om en kompost kan vara 35 000 kronor beroende på hur platsen ligger och hur mycket avfall som har dumpats.

– Det kan bli stora massor när folk slänger sitt trädgårdsavfall under lång tid. Att ta bort dessa massor kostar mycket pengar, pengar som skattebetalarna nog hellre använder till något annat, säger Charlotte Dahlin.

Trädgårdsavfall ska till återvinningscentralerna

Löv, gräs och växtrester kan du kompostera på tomten om du vill. Annars ska du lämna trädgårdsavfall på en återvinningscentral. Där tas avfallet om hand och blir anläggningsjord. Ris och grenar flisas och blir biobränsle.

Information om återvinningscentraler och deras öppettider finns på www.vakin.se

Brännässlor och kirskål som har spridits i en kompost.

Brännässlor och kirskål som har spridits i en kompost.

Upplag kan kväva träd som riskerar att dö och falla omkull.

Upplag kan kväva träd som riskerar att dö och falla omkull.

Kontakt

Charlotte Dahlin
landskapsingenjör
090-16 13 70
070-375 05 92
mejl

Mer information

Information om
återvinningscentraler och deras öppettider finns på www.vakin.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.