Startsida Umeå kommun

Elevers tankar om Sävars framtid samlade

Elever i Sävar har massor med idéer om hur orten kan utvecklas. En slajmö och ett undervattenshotell finns exempelvis med på önskelistan men också parker, museum och polisstation.

Under läsåret 2016/2017 har elever på Sävar skola tillsammans med sina lärare arbetat med frågor om Sävars framtid och arbetet har pågått inom ramen för den fördjupade översiktsplanen för Sävar. Syftet med att engagera eleverna och skolan i översiktsplanearbetet är att ta tillvara barn och ungas kunskap, idéer och frågeställningar och i slutändan få en bättre kvalitet i planeringen av Sävars framtid.

Nu finns elevernas input sammanställd i text, bild och film. Under Mer information hittar du en länk till webbsidan där du kan ta del av materialet.

Tack till alla som har bidragit!

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.