Startsida Umeå kommun

Illustration från sökande för Begonian 1 och del av Backen 2 1

Byggnadsnämnden har beslutat att påbörja arbetet med en detaljplan vid korsningen Backenvägen/Kungsgårdsvägen, där det tidigare varit en bensinstation. Syftet med planen är att skapa förutsättningar för flerbostadshus. I förslaget som inkommit till kommunen är det skissat på en byggnad med två till sju våningar.

– Arbetet med detaljplanen får visa i vilken omfattning det är möjligt att exploatera fastigheten. Fastigheten ligger bra till inom den så kallade femkilometersradien där det är önskvärt med ytterligare förtätningar, säger Mikael Berglund (S), byggnadsnämndens ordförande.

Fastigheten har tidigare varit bebyggd med en bensinstation och möjliga föroreningar behöver utredas i planarbetet och åtgärdas innan det kan bli aktuellt med bostadsbebyggelse. En återvinningsstation, vägbuller och närheten till en transformatorstation samt ett stort antal ledningar som korsar tomten är andra aspekter som kan påverka önskad exploatering och bebyggelsens placering.

Detaljplanen beräknas antas sista kvartalet 2017.

Kontakt

Mikael Berglund (S)
ordförande
byggnadsnämnden
070-559 71 84
mejl

Ulrik Berg (M)
vice ordförande
byggnadsnämnden
070-679 75 03
mejl

Alireza Mosahafi (MP)
2:e vice ordförande
byggnadsnämnden
070-678 82 87
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.