Startsida Umeå kommun
Grubbeskolan. By Xanor (Own work) [CC0], via Wikimedia Commons

Grubbeskolan (bild från Wikimedia Commons [CC0])

Förbättringar av inomhusmiljön på Grubbeskolan

Fastighet kommer att byta golvmattorna på Grubbeskolan för att förbättra arbetsmiljön. Arbetet delas in i etapper så att skolverksamheten kan pågå under arbetets gång. Även hemkunskapen kommer att åtgärdas.

Kommunens fastighetsavdelning, Fastighet, har beslutat att byta mattorna på Grubbeskolan för att förbättra inomhusmiljön. I vissa rum finns matta lagd på matta, vilket är ett utförande som generellt kan leda till problem.

– Vi har tillsammans med verksamheten tagit fram en plan för att genomföra mattbytet på ett så smidigt sätt som möjligt. Arbetet delas in i etapper så att skolverksamheten kan pågå under arbetets gång, säger Ann-Christine Åström, säkerhetssamordnare.

I slutet av 2015 fick Fastighet en felanmälan från Grubbeskolan om problem i delar av skolans lokaler. Fastighet beställde en utredning och senare en kompletterande fördjupad analys av en extern konsult för att utreda anledningen till problemen.

Utifrån den rapport som konsulten tagit fram och det faktum att golvmattorna är slitna av ålder har Fastighet beslutat att byta mattorna på Grubbeskolan. Arbetet med att byta golvmattorna väntas vara klart i början av 2018.

Ett annat arbete som Fastighet planerar att genomföra i skolan under 2017 är byte av kök och åtgärdande av ventilation i hemkunskapen.

Kontakt

Ann-Christine Åström
säkerhetssamordnare
Fastighet
Umeå kommun
090-16 23 87
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.