Startsida Umeå kommun

Planerad förtätning på Fastigheten Rind 6 och del av Rind 11. Illustration: Sweco.

Byggnadsnämnden har beslutat att påbörja arbetet med en ny detaljplan som ska göra det möjligt att bygga två nya flerbostadshus vid Norrlandsgatan, mitt emot Formtoppen. Totalt blir det cirka 60 nya lägenheter.

– Exploatering av området blir en positiv förändring av den idag obebyggda fastigheten. Hela kvarterets inre nyttjas sedan flera år tillbaka endast till parkering. Nu blir det möjligt att fylla luckan i kvarteret med bostäder, säger Mikael Berglund (S), byggnadsnämndens ordförande.

Ansökan omfattar ett flerbostadshus i sex våningar mot Norrlandsgatan samt ett gårdshus i två våningar. Gatuhuset är sammanbyggt med befintlig byggnad. Skisserna visar drygt 3000 m² och 60 lägenheter samt lokaler i markplan mot gatan. Parkeringar anordnas under mark, friyta på p-däckets bjälklag.

Detaljplanen kan tidigast vinna laga kraft under andra kvartalet 2017.

Kontakt

Mikael Berglund (S)
ordförande
byggnadsnämnden
070-559 71 84
mejl

Ulrik Berg (M)
vice ordförande
byggnadsnämnden
070-679 75 03
mejl

Alireza Mosahafi (MP)
2:e vice ordförande
byggnadsnämnden
070-678 82 87
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.