Startsida Umeå kommun

Antalet ärenden för Bygglov ligger på en fortsatt hög nivå. Fram till och med augusti har det kommit in 1447 ärenden. En ökning med 23% jämfört med samma period 2015. Trots den ökade ärendemängden ligger den genomsnittliga handläggningstiden under 5 veckor.

– Vi har anställt mer personal samtidigt som vi fortsatt skruva i verksamheten för att vara så effektiva som möjligt. Det känns väldigt positivt att vi lyckas hålla handläggningstiden under fem veckor, personalen gör ett fantastiskt jobb, säger Jonas Andersson, bygglovchef.

Enligt plan- och bygglagen ska den som ansöker om bygglov få besked inom 10 veckor. Umeå kommun har satt 5 veckor som mål och trots den ökade ärendemängden ligger handläggningstiden på 4,7 veckor.

1 700 besvarade frågor på fyra månader

Under våren ändrade Bygglov upplägget för sin kundtjänst. Kundtjänsten består nu bland annat av en rådgivningsgrupp med uppdraget att ta emot och svara på samtliga ej äredeanknutna frågor och besök som kommer in till Bygglov. Efter fyra månader med det nya upplägget har rådgivningsgruppen svarat på cirka 1 700 enskilda frågor och tagit emot cirka 150 besök.

– Även om vi ständigt förbättrar vår information på webben och försöker förenkla ansökningsförfarandet, till exempel med självservice, kommer vi alltid få många frågor. Nya upplägget för vår kundtjänst blev en klar förbättring där de som har frågor snabbare får svar samtidigt som övriga handläggare kan ägna mer tid till att handlägga ärenden, säger Jonas Andersson.

Kontakt

Jonas Andersson
bygglovchef
Bygglov
Umeå kommun
090-16 12 05
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.