Startsida Umeå kommun
Lekutrustning med klätternät och rutschkana

Lekutrustningen tas ner vecka 24 och ersätts sedan av en ny.

Gammal lekutrustning tas bort i Böleängsparken

Under vecka 24 tar vi bort den stora lekutrustningen i Böleängsparken. Det är av säkerhetsskäl då utrustningen är gammal och trasig. Ny lekutrustning väntas komma på plats efter sommaren. Mer information om ombyggnad av Böleängsparken kommer längre fram.

Kontakt

Gator och parker
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.