Startsida Umeå kommun

Inget bygglov krävs för solceller i Umeå

Byggnadsnämnden i Umeå har beslutat att solceller, solpaneler och liknande på max 30 m² inte kräver bygglov. Det gäller en- och tvåbostadsfastigheter. Det är ett krav att solcellerna ska följa takets lutning samt detaljplanens bestämmelser beträffande färger.

Förslaget var ursprungligen på 15 m², men på initiativ från Miljöpartiet tog en enig nämnd beslutet att öka ytan till 30 m².

– Det ska vara enkelt att satsa och investera i hållbara och klimatsmarta lösningar, säger Gabriel Farrysson (MP), ledamot i byggnadsnämnden.

– Vi ser en stor ökning av den här typen av ärenden framför oss och därför är det bra att förenkla processen, säger Mikael Berglund (S), byggnadsnämndens ordförande.

Undantaget från bygglovsplikten gäller inte riksintresseområden för kulturmiljö, byggnadsminnen, prickad mark och liknande.

Kontakt

Mikael Berglund (S)
ordförande
byggnadsnämnden
070-559 71 84

Ulrik Berg (M)
vice ordförande
byggnadsnämnden
070-679 75 03

Gabriel Farrysson (MP)
ledamot
byggnadsnämnden
073-727 43 81

Mer information

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.