Startsida Umeå kommun
Skissbild, förskolan Smeden

Skissbild på förskolan Smeden (framtagen av White arkitekter)

Kommunen bygger ny förskola Väst på stan

Bygget av den nya förskolan Smeden pågår för fullt. Förskolan byggs i två våningar med fyra avdelningar. Byggnaden beräknas stå färdig hösten 2017.

Förskolan Smeden kommer att ligga granne med Dragonskolan och vid
kanten av Dragonfältet. På tomten låg tidigare förskolan Spiltan som byggdes
1976. På grund av innemiljöproblem togs beslut om att riva byggnaden och bygga en ny, större förskola på platsen.

I bygget används material som är miljövänliga och långsiktigt hållbara. Förskolan får en ljus fasad i trä för att smälta in bland de befintliga, äldre träbyggnaderna i området.

Barnens teckningar del av fasaden

Reggio Emilia-pedagogiken ligger till grund för husets innehåll och utformning. Inom Reggio Emilia arbetar man med att ge barnen stora möjligheter att skapa och forska på olika sätt, med bland annat ljus, musik och färger.

– Barnen kommer att få rita teckningar som vi sedan bygger in som
en färgglad del av fasaden, berättar Erik Nilsson, byggprojektledare.

Principskiss för förskolegården (framtagen av Arkinova arkitekter/Ivar Bengtsson).

Principskiss för förskolegården. Klicka för större bild.

Kontakt

Erik Nilsson
byggprojektledare
Fastighet
Umeå kommun
090-16 23 52
070-516 44 24
mejl

Om bygget

Adress
Smedsgatan 22 (Spiltan 1) (karta)

Storlek
cirka 1 000 m² (fördelat på två plan)

Byggstart
oktober 2016

Byggslut
hösten 2017

Kostnad
omkring 30 miljoner kronor

Sidan har granskats 2016-11-07

Sidans kortadress: www.umea.se/smeden

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.