Startsida Umeå kommun
Grupp med människor, prisutdelning

Linda Nilsson, Marcus Robertsson och Peder Axelsten från bostadsrättsföreningen Kemisten tillsammans med Marie-Louise Rönnmark, kommunfullmäktiges ordförande, (tvåa från vänster) och Katharina Radloff (längst till höger), miljöstrateg, Umeå kommun.

Miljöpris till bostadsrättsförening

Bostadsrättsföreningen Kemisten på Ålidhem har fått Umeå kommuns miljöpris 2016. Priset delades ut vid kommunfullmäktiges sammanträde 19 december.

Detta var femtonde gången som priset delades ut, och det mottogs av en glad Peder Axelsten, bostadsrättsföreningens ordförande.

– Det finns ett naturligt engagemang i föreningen, både hos medlemmar och i
styrelsen, och det har lett till många bäckar små.

Motivering:

”Bostadsrättföreningen Kemisten har tilldelats Umeå kommuns miljöpris 2016 för sitt stora engagemang, breda arbetssätt och framtida ambitioner för att möjliggöra en hållbar vardag för de boende i området. Under lång tid har föreningen systematiskt genomfört åtgärder som minskat miljöpåverkan från såväl boendet som transporter. Energieffektiviseringsåtgärder i fastigheten, elcykel med cykelkärra för utlåning, odlingsmöjligheter, prylbytarhörn samt anordnande av loppis är några exempel. Arbetet har också skapat positiva effekter för den sociala trivseln i området. Det är i stor grad i boendet vi skapar våra normer och vanor, därför är aktiva bostadsrättsföreningar särskilt viktiga
aktörer i en hållbart växande stad.”

Kontakt

Katharina Radloff
miljöstrateg
Umeå kommun
090-16 14 26
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.