Startsida Umeå kommun
Bild på Norrlandsoperans nya entré. Skiss av Sweco.

Norrlandsoperans nya entré. Skiss av Sweco.

Norrlandsoperan byggs ut

Norrlandsoperans kostymateljé byggs ut för att förbättra arbetsmiljön. De två befintliga entréerna samlas i en gemensam entré och restaurangen byggs ut för att rymma fler sittande gäster. Arbetet börjar under februari och beräknas vara klart hösten 2017.

Sedan våren 2016 har Umeå kommun byggt om bakom kulisserna på Norrlandsoperan för att förbättra arbetsmiljö och scenteknik i lokalerna. De lokaler som åtgärdats är teatern, Blackbox, konsertsalen, monteringshallen och attributmakeriet. Umeå kommun äger fastigheten och ansvarar för ombyggnaden av lokalerna.

Mer plats för kostymtillverkning

Nu fortsätter arbetet med kostymateljén och anpassningar av de publika
ytorna. En ny entré kommer att byggas med plats för reception och
biljettförsäljning.

– Den nya entrén friger mer plats för kostymtillverkning på
övervåningen, säger Erik Nilsson, byggprojektledare.

Föreställningar påverkas inte

Inga byggarbeten kommer att ske under kvällstid då Norrlandsoperan har
föreställningar.

– Vi ser fram emot att få välkomna vår publik till ett delvis nytt operahus i höst. I och med flytten av entrén och ombyggnaden av foajé och restaurang är det min förhoppning att vår publik kommer att trivas ännu bättre hos oss. Det mest intensiva byggarbetet sker under sommarmånaderna och då håller restaurangen stängd. I projektet ingår även om- och tillbyggnad av kostymateljén, en nödvändig och viktig förbättring av arbetsmiljön för våra anställda, säger Kjell Englund, vd och konstnärlig ledare Norrlandsoperan.

Delar av vändplanen utanför Norrlandsoperan kommer att tas i anspråk under byggarbetet. Parkeringarna för rörelsehindrade kommer att flyttas temporärt,
hänvisningsskyltar kommer att visa tillfällig placering.

Samtliga arbeten i Norrlandsoperans lokaler beräknas vara
klara hösten 2017.

Bild på Norrlandsoperans nya restaurang. Skiss av Sweco.

Restaurangen, skiss av Sweco. Klicka på bilden för att öppna en större bild.

Kontakt

Erik Nilsson
byggprojektledare
Fastighet
Umeå kommun
090-16 23 52
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.