Startsida Umeå kommun
Karta, Umeå Östra

Nya bostäder vid Umeå Östra

Byggnadsnämnden inleder planläggningen av ett område och utökar planområdet för en annan detaljplan – båda intill Umeå Östra. Planerna skapar förutsättningar för bostäder, kontor och andra verksamheter.

Området är ett förtätningsläge Öst på stan, i direkt anslutning till järnvägsstationen Umeå Östra, Universitetet, sjukhusområdet och bussterminalen.

Bostäder nedanför sjukhusbacken

Där ligger kvarteret Vipan där nuvarande detaljplan för området medger kontor/verksamheter. Byggnadsnämnden inleder nu planläggning av Vipan 21 och 25. Avsikten är att kunna bebygga fastigheten med bostäder kompletterat med kontor och centrumstärkande verksamheter.

Det är Riksbyggen som är planbeställare och detaljplanen förväntas antas fjärde kvartalet 2017.

Göra marken lämplig för bostäder

Vid sjukhusbacken ligger också kvarteret Resenären där Balticgruppen är beställare av planen. Utredningar som upprättats under pågående planarbete visar att förebyggande åtgärder mot störningar behöver genomföras för att platsen ska vara lämpligt för bostadsändamål. Där beslutade byggnadsnämnden att utöka detaljplaneområdet för fastigheten och inkluderar nu även fastigheten Biljetten 1. Det skapar förutsättningar att säkerställa vad som krävs för att göra platsen lämpligt för bostäder. Området är utsatt för störningar som kommer från trafik på angränsande gator, järnväg och ambulanshelikopter.

– I det här området ligger Umeås största arbetsplatser och det är viktigt att planläggningen möjliggör fler bostäder och också bättre parkeringsmöjligheter inom det utvidgade planområdet, säger Mikael Berglund (S), ordförande i byggnadsnämnden.

Kontakt

Mikael Berglund (S)
ordförande
byggnadsnämnden
070-559 71 84
mejl

Ulrik Berg (M)
vice ordförande
byggnadsnämnden
070-679 75 03
mejl

Alireza Mosahafi (MP)
2:e vice ordförande
byggnadsnämnden
070-678 82 87
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.