Startsida Umeå kommun

Ny bok om hur Umeå blev Umeå

Många av kommunfullmäktiges ledamöter kom till boksläppet av Umeå stads historia 1950–2010, där författaren Rolf Hugoson bjöd på smakprov från sitt sju år långa forskningsprojekt.

I den nya boken Umeå stads historia 1950–2010 träder Umeå fram genom en mångfacetterad skara av vittnen som efter bästa förmåga försöker reda ut hur det gick till när det moderna Umeå utvecklades. Forskaren och författaren Rolf Hugoson, statsvetare verksam vid Umeå universitet, tar sig an inte mindre än 60 år av händelser, berättelser och vägval som sammantaget format det Umeå vi lever och rör oss i idag. Boken är en ambitiös summering av mer än ett halvt sekels stadsutveckling, och en relevant språngbräda i arbetet med att forma framtidens Umeå för kommande generationer. Boken är ett resultat av ett forskningsprojekt som bedrivits vid CERUM, vid Umeå universitet. Umeå kommun har finansierat bokprojektet.

28 november hölls boksläppet på Umeå Folkets Hus. Både politiker, tjänstepersoner och andra nyckelpersoner var på plats. I sitt anförande berörde Hugoson bland annat skeenden som universitetets tillblivelse och stängningen av Umedalens sjukhus.

 Boken har varit ett omfattande och intressant arbete för mig. Nu är jag glad över att kunna lämna över historien till umeborna själva, säger Rolf Hugoson.

Boken Umeå stads historia 1950–2010 av Rolf Hugoson finns att köpa på Akademibokhandeln Åkerbloms i Umeå från och med 29 november.

Kontakt

Rolf Hugson
statsvetare
Umeå universitet
090-786 71 34
070-645 59 89
mejl

Charlotte Lundqvist
tillväxtstrateg
Umeå kommun
090-16 10 92
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.