Startsida Umeå kommun
Illustration förskolan Hoppet

Ny förskola på Ålidhem – som på sikt blir samverkanshus

Umeå kommun bygger en ny förskola med plats för 100 barn i dungen mitt emot Laboratorvägen på Ålidhem (där det tidigare planerats för en moské). Förskolan beräknas vara klar hösten 2017. Förskolan blir en del i ett nytt samverkanshus med bland annat vård- och omsorgsboende.

– Just nu pågår grundläggning och markarbeten, säger Agneta Nilsson, byggprojektledare.

Den nya förskolan anpassas till Reggio Emilia-pedagogik. Så mycket som möjligt av skogen i närområdet kommer att bevaras. Närheten till skogen bidrar till en lummig lekmiljö för barnen.

Del i gemensam byggnad

Förskolan Hoppets befintliga förskoleverksamhet ska flytta in i den nya förskolan, ett stenkast från deras nuvarande lokaler. Den gamla förskolan kommer efter det att rivas. På den tomten byggs ett nytt hus med plats för vård- och omsorgsboende med 60 platser samt ytterligare fyra förskoleavdelningar.

Den nya förskolan och den nya byggnaden ska på sikt länkas ihop till ett gemensamt hus med produktionskök och gemensamma ytor som skapar nya
samverkansmöjligheter. Det gemensamma huset beräknas vara klart hösten 2019.

– Det kommer att bli jättebra! Vi planerar för att barnen och de boende ska kunna träffas och ha ett fint utbyte med lärande över generationsgränserna. Många barn har inte någon kontakt med äldre människor och vi tror att det är lärande för barnen att på ett trevligt sätt få möjlighet att träffa människor från en annan generation. Samarbetet med äldreboendet är ett bra sätt för barnen att tillägna sig etiska värden och normer genom konkreta upplevelser, säger Christopher Granberg, för- och grundskolechef.

Ungefärlig etappindelning bygget av samverkanshus/förskolan Hoppet

Skiss, ungefärlig etappindelning. Klicka för större bild.

Kontakt

Christopher Granberg
för- och grundskolechef
område öst/Biträdande utbildningsdirektör
070-377 35 92
mejl

Mer information

Läs mer på www.umea.se/hoppet

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.