Startsida Umeå kommun

Ombyggnation har gett Norra Ålidhemsskolan nytt liv

Det är full fart i Norra Ålidhemsskolan. Efter ombyggnation rymmer den gamla högstadieskolan numera förskola, grundskola, familjecentral, storkök och lokaler för föreningslivet. Byggnaden från 1978 har fått nytt liv.

Utvändigt är det inte mycket som skvallrar om Norra Ålidhemsskolans invändiga förvandling. Byggnadens exteriör är tidstypisk och därför har så mycket som möjligt av den behållits. Inuti har lokalen en ny planlösning där nya material och klara färger möter det ursprungliga teglet.

Ersättningslokaler vid ombyggnation

Skollokalerna på Norra Ålidhemsskolan är utformade som ersättningslokaler vid
ombyggnation av Umeå kommuns för- och grundskolor. Fokus har därför varit att skapa generella lokaler som ska kunna användas av flera olika skolor.

– Just nu är det grundskolan i Ersmark som håller till i skollokalerna medan deras skola renoveras. Om ett år ska samma lokaler användas av högstadieelever från Tomtebo. Det har varit en utmaning att skapa lokaler till en så bred målgrupp, säger Magnus Bäckström.

Huset är utrustat med slöjd-, hemkunskap-, bild-, och NO-salar. I samråd med en akustiker har ljudet i klassrummen mätts och säkerställts med akustikväggar. Klassrummen kan även användas för övernattning under större idrottstävlingar och liknande utanför skoltid.

Tryggare toaletter

Vid ombyggnationen av toaletterna har man tagit tillvara på erfarenheter från förstudien Hygienrum i skolor – ett jämställdhetsprojekt. Genom att placera toaletter i närheten av ytor där folk rör sig och nära vuxenarbetsplatser kan man säkerställa en vuxennärvaro i närheten av toaletterna.

– För att skapa trygghet ska skoltoaletter ligga undanskymda, men inte för undanskymda. Vi har skapat förrum innan toaletterna och jobbat med att bygga bort hörn utan insyn där mobbing annars kan förekomma, säger Karin Nylén,
fastighetsförvaltare.

Att eliminera ljud på toaletterna är också viktigt för att skapa trygghet. Akustiken har kontrollerats och ljudklassade toalettdörrar har satts in. Låsen är moderna och kan inte dyrkas upp med platta föremål, vilket annars är vanligt med gamla toalettlås.

Energisnålt och hållbart

I ombyggnationen av Norra Åldihemsskolans har Umeå kommun siktat på att
minska energiförbrukningen med 20 procent genom ny takisolering, nya fönster
och nytt värme- och ventilationssystem. Byggnaden har även nytt yttertak och
nya golv och fönster. Materialen som använts vid ombyggnationen är miljövänliga och långsiktigt hållbara.

Kontakt

Karin Nylén
fastighetsförvaltare
Umeå kommun
090-16 23 40
070-527 73 40
mejl

Magnus Bäckström
byggprojektledare
Umeå kommun
090-16 23 51
070-574 34 60
mejl

Om Norra Ålidhemsskolan

Norra Ålidhemsskolan innehåller

  • ersättningsförskola med fyra avdelningar med plats för 80 barn
  • ersättningsskola med plats för 500 elever
  • familjecentral med barnavårdscentral, mödravårdscentral och öppen förskola
  • lokaler för föreningslivet (föreningar kan hyra delar av lokalerna via kommunens
    lokalbokning).
  • tillagningskök med kapacitet för 800 portioner.

Läs mer om Norra Ålidhemsskolan

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.