Startsida Umeå kommun

Kommunfullmäktige har tidigare godkänt planprogrammet för Lilljansberget. Nu har byggnadsnämnden beslutat att påbörja detaljplanearbetet. Det blir en detaljplan för hela området och syftet är att skapa förutsättningar för att utveckla Lilljansberget och del av campusområdet för stadsbebyggelse med blandat innehåll, offentliga rum och parker.

– Vi inleder detaljplaneläggning av hela området. Kommunen har tydliga visioner om att Lilljansberget ska utvecklas till en kvartersstad med blandat innehåll. Fullt utbyggt skapas bostäder för cirka 3 000 invånare vilket är väldigt positivt då det finns ett stort behov av nya bostäder, säger Mikael Berglund (S), byggnadsnämndens ordförande.

Viktiga delar i planarbetet blir att tydliggöra orienterbarhet och läsbarhet i området och bygga vidare på den befintliga vägstrukturen. Planen syftar också till att bevara de naturvärden som finns i Lilljansskogen och närmiljön. Planen ska även säkerställa en ekologisk spridningskorridor mellan Stadsliden och Nydala.

Utgångspunkt för planarbetet är planprogrammet (2016) samt den fördjupade översiktsplanen för Universitetsstaden (2013).

Kontakt

Mikael Berglund (S)
ordförande
byggnadsnämnden
070-559 71 84
mejl

Ulrik Berg (M)
vice ordförande
byggnadsnämnden
070-679 75 03
mejl

Alireza Mosahafi (MP)
2:e vice ordförande
byggnadsnämnden
070-678 82 87
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.