Startsida Umeå kommun
Planskiss stadskyrkan och område för ny församlingsgård

Byggnadsnämnden har beslutat att påbörja arbetet för en ny detaljplan för området vid stadskyrkan. Den nya planen ska göra det möjligt för Umeå stadsförsamling att bygga en ny församlingsgård nedanför stadskyrkan.

– Stadskyrkan är centralt belägen och väl synlig. En församlingsgård i slänten kan tillföra fronten mot älven kvalitéer, men utformningen är en grannlaga uppgift. Det finns många såväl tekniska som miljömässiga faktorer att ta hänsyn till, säger Mikael Berglund (S), byggnadsnämndens ordförande.

Församlingsgården ska byggas i slänten, söder om kyrkan, ned mot Västra Strandgatan. Det förutsätter att fastigheten utvidgas genom att kyrkan köper in delar av den kommunala marken Umeå 2:1. Kopplingen till kyrkan utförs under mark med en byggnad i två plan i slänten. Församlingsgården får en entré mot strandgatan.

Detaljplanen beräknas antas tidigast fjärde kvartalet 2017.

Kontakt

Mikael Berglund (S)
ordförande
byggnadsnämnden
070-559 71 84
mejl

Ulrik Berg (M)
vice ordförande
byggnadsnämnden
070-679 75 03
mejl

Alireza Mosahafi (MP)
2:e vice ordförande
byggnadsnämnden
070-678 82 87
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.