Startsida Umeå kommun

Ortofoto över preliminärt planområde. Nydalarondellen til vänster.

Planarbete börjar för Truckstop på Ersboda

En detaljplan ska tas fram som ska skapa förutsättningar för ett Truckstop vid Nydalarondellen på Ersboda. Det beslutade byggnadsnämnden efter en ansökan från Mark och exploatering. På platsen ska det finnas möjlighet att fylla på bränsle, bil- och lastbilsverkstad och tvätt, säker parkering för övernattning i lastbil, WC, dusch och tvätt, hotell och konferens, restaurang samt mindre handel.

– Det är positivt, det behövs ett ställe för tung trafik att kunna stanna och tanka, ett ställe där chaufförerna kan vila. Placeringen går i linje med den fördjupade översiktsplanen för Nydala säger Mikael Berglund (S), byggnadsnämndens ordförande.

I ”Översiktsplan fördjupning för Umeå” (2011) är området angivet som verksamhetsområde benämnt Nydalaområdet Norra entrén. Ett område tänkt för trafik- och turistanknuten service. Eurostop, turistföretag, hotell och likande verksamheter är tänkbara verksamheter i den norra delen mot E4.

Kontakt

Mikael Berglund (S)
ordförande
byggnadsnämnden
070-559 71 84
mejl

Ulrik Berg (M)
vice ordförande
byggnadsnämnden
070-679 75 03
mejl

Alireza Mosahafi (MP)
2:e vice ordförande
byggnadsnämnden
070-678 82 87
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.