Startsida Umeå kommun

Byggnadsnämnden har beslutat att börja planarbetet för en detaljplan vid Morkullevägen på Mariehem. Inom planområdet, som ligger mellan Morkullevägen och Mariehemsskolan, önskar Rikshem förtäta med byggnader i mellan tre till åtta våningar. Förslaget skulle innebära ett tillskott på omkring 140 mindre lägenheter.

– Positivt med ett stort tillskott av mindre lägenheter. Om det ryms så mycket som det är skissat på i ansökan får vi se, men det finns en hel del plats att förtäta på, säger Mikael Berglund (S), byggnadsnämndens ordförande.

På området finns idag lamellhus i tre våningar kring två stycken innergårdar. Bebyggelsen uppfördes under slutet av sextiotalet och omgärdas av grönytor. I det fortsatta planarbetet behöver man bland annat fördjupa sig i stadsbildsfrågan och hur nya byggnader kan komma att skugga befintliga byggnader. Även friytor och parkeringsplatser behöver utredas i arbetet med den nya detaljplanen.

Kontakt

Mikael Berglund (S)
ordförande
byggnadsnämnden
070-559 71 84
mejl

Ulrik Berg (M)
vice ordförande
byggnadsnämnden
070-679 75 03
mejl

Alireza Mosahafi (MP)
2:e vice ordförande
byggnadsnämnden
070-678 82 87
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.